Laksefiske i Orkla

Fiske i Bruhølen
  

Fiske Kanalhølen
  

Fiske Vella - Rikstad
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS FISKE OG OVERNATTING GJENUTSETTING NYHETER
LAKSEBØRS
2001:

  siste 50
  10 størst
  detaljert
  bilder
  vassføring
  info børs
  start

Børs 2015
Børs 2014
Børs 2013
Børs 2012
Børs 2011
Børs 2010
Børs 2009
Børs 2008
Børs 2007
Børs 2006
Børs 2005
Børs 2004
Børs 2003
Børs 2002
 


Fangstbilder fra sesongen 2001

Dato Type Vald / Høl Vekt Fisker Redskap Bilde
22/08/2001 Laks Vormstad Camping 16,6 John Magne Storslett flue bilde
22/08/2001 Laks Vormstad Camping 5,5 John Magne Storslett flue bilde
03/08/2001 Laks Vella - Rikstad 7 Sondre Rikstad flue bilde
31/07/2001 Laks Varghølen 5,7 Stig Roar Ebbesen mark bilde
30/07/2001 Laks Vella - Rikstad 3,4 David Sneelooper flue bilde
30/07/2001 Laks Vella - Rikstad 6,6 Vincent Sneelooper flue bilde
30/07/2001 Laks Vella - Rikstad 2,9 Vincent Sneelooper flue bilde
29/07/2001 Laks Vella - Rikstad 1,8 Vincent Sneelooper flue bilde
29/07/2001 Laks Vella - Rikstad 2,5 Vincent Sneelooper flue bilde
29/07/2001 Laks Vella - Rikstad 7,4 Lars Peter Gustafsson flue bilde
29/07/2001 Laks Vella - Rikstad 5,3 Lars Peter Gustafsson flue bilde
23/07/2001 Laks Vella - Rikstad 8,2 Andre Bergstrand flue bilde
17/07/2001 Laks Eriksen 6,3 Kay Pettersen sluk bilde
16/07/2001 Laks Vella - Rikstad 5,5 Sondre Rikstad flue bilde
16/07/2001 Laks Sone 1 (MJFL) 4,5 Darko Skjærstrøm flue bilde
16/07/2001 Laks Sone 1 (MJFL) 4,5 Thomas Hansen flue bilde
15/07/2001 Laks Sone 1 (MJFL) 4,6 Thomas Hansen flue bilde
15/07/2001 Laks Sone 1 (MJFL) 4,6 Thomas Hansen flue bilde
15/07/2001 Laks Sone 1 (MJFL) 5 Darko Skjærstrøm flue bilde
15/07/2001 Laks Vella - Rikstad 8,1 Andre Bergstrand flue bilde
15/07/2001 Laks Vella - Rikstad 6,9 Bo Bergstrand flue bilde
15/07/2001 Laks Vella - Rikstad 5,7 Bo Bergstrand flue bilde
10/07/2001 Laks Kvåle 9,6 Knut Tore Halstensen flue bilde
06/07/2001 Laks Vormstad Camping 5 Jerzy Jurkan flue bilde
04/07/2001 Laks Hårråøya 8,5 Alf Jannsson bilde
04/07/2001 Laks Mogset Sone 2 (MJFL) 6,5 Sigbjørn Håvås mark bilde
03/07/2001 Laks Storbåtsrommet 2,5 Dietrich Borchardt flue bilde
02/07/2001 Laks Vormstad Camping 5,7 Kenneth Nes flue bilde
01/07/2001 Laks Hårråøya 6,1 Lars Andersson flue bilde
01/07/2001 Laks Ramsem 15,5 Kenneth Holiløkk flue bilde
30/06/2001 Laks Storbåtsrommet 6,5 Dietrich Borchardt flue bilde
29/06/2001 Laks Midtre Ekli 5,6 Arne Ludvigsen flue bilde
29/06/2001 Laks Midtre Ekli 11,1 Arvid Bakk flue bilde
28/06/2001 Laks Langset 4,6 Jarle Haugstad flue bilde
27/06/2001 Laks Midtre Ekli 5,4 Oscar Caspersen flue bilde
27/06/2001 Laks Midtre Ekli 5,6 Oscar Caspersen flue bilde
25/06/2001 Laks Midtre Ekli 2,5 Arvid Bakk flue bilde
24/06/2001 Laks Vella - Rikstad 6,5 Jan Rune Loen flue bilde
24/06/2001 Laks Midtre Ekli 5,5 Arvid Bakk flue bilde
24/06/2001 Laks Mogset Sone 2 (MJFL) 6,5 Lars Arne Mathisen sluk bilde
23/06/2001 Laks Eriksen 8,2 Bjørn Aune sluk bilde
23/06/2001 Laks Varghølen 6,5 Sturla Kaasa jr. flue bilde
23/06/2001 Laks Varghølen 5 Sturla Kaasa jr. flue bilde
21/06/2001 Laks Kanalhølen 5,4 John Furuhaug flue bilde
21/06/2001 Laks Gamshølen 14,9 Roy Rørstad mark bilde
21/06/2001 Laks Vella - Rikstad 7,5 Jonas Åstrand flue bilde
21/06/2001 Laks Varghølen 7 Sturla Kaasa jr. sluk bilde
21/06/2001 Laks Vormstad Camping 7,8 Olav Thomassen sluk bilde
21/06/2001 Laks Midtre Ekli 13 Stein Erik Halck flue bilde
13/06/2001 Laks Vormstad Camping 7,5 Finn Emiliussen mark bilde
13/06/2001 Laks Øvre Ekli 15,4 Trond Bechsen flue bilde
12/06/2001 Laks Snoen 6,5 Jørn Henrik Jensen sluk bilde
10/06/2001 Laks Øvre Ekli 6,1 Bjørn Rune Gjelsten flue bilde
09/06/2001 Laks Rønningen Camping 9,1 Philippe Metzger flue bilde
09/06/2001 Laks Orkla Gaard 6,5 Anders Legereid rappala bilde
09/06/2001 Laks Snoen 9,5 Henrik Larsen sluk bilde
06/06/2001 Laks Bruhølen 12,2 Finn Geithus sluk bilde
06/06/2001 Laks Bruhølen 9,3 Finn Geithus sluk bilde
04/06/2001 Laks Vikabukta 7 Anders Hallberg flue bilde
03/06/2001 Laks Øvre Ekli 14,8 Trond Bechsen flue bilde
02/06/2001 Laks Mogset Sone 2 (MJFL) 7,5 Frode Aarseth sluk bilde
02/06/2001 Laks Bruhølen 9 Sigbjørn Espe sluk bilde
01/06/2001 Laks Vormstad Camping 13,4 Svenn Larsen mark bilde
01/06/2001 Laks Midtre Ekli 10 Trond Erik Sæther sluk bilde
01/06/2001 Laks Kanalhølen 14,2 Phillip Hansteen flue bilde
01/06/2001 Laks Rye 9 Jabba Larson flue bilde

www.orklaguide.com
   
RK