Laksefiske i Orkla

Fiske i Bruhølen
  

Fiske Kanalhølen
  

Fiske Vella - Rikstad
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS FISKE OG OVERNATTING GJENUTSETTING NYHETER
LAKSEBØRS
2006:

  siste 20
  10 størst
  detaljert
  bilder
  vassføring
  info børs
  start

Børs 2015
Børs 2014
Børs 2013
Børs 2012
Børs 2011
Børs 2010
Børs 2009
Børs 2008
Børs 2007
Børs 2005
Børs 2004
Børs 2003
Børs 2002
Børs 2001
 Fangstbilder fra sesongen 2006

Dato Type Vald / Høl Vekt Fisker Redskap Bilde Gjenutsatt
31/08/2006 Laks Johølen   6,5 Jostein Fyhn sluk bilde
31/08/2006 Laks Nerhølen   7 Vidar Andersen sluk bilde
15/08/2006 Laks Metli   7,7 Svein Eriksen mark bilde
14/08/2006 Laks Metli   10,5 Dag Lindbråten mark bilde
14/08/2006 Laks Orkla River Lodge   19,5 Erik Dahl spinner bilde
13/08/2006 Laks Orkla River Lodge   10,5 Martin Dahl spinner bilde
05/08/2006 Laks Øverøyen   4,5 Joacim A Hovden flue bilde
04/08/2006 Laks Lo - Utlykkja   8,5 Christian Almqvist flue bilde
04/08/2006 Laks Kvåle   1,1 Bjørn Buan flue bilde
04/08/2006 Laks Kvåle   1,6 Bjørn Buan flue bilde
01/08/2006 Laks Vella Snoen   5,4 Jan Karnøe sluk bilde
01/08/2006 Laks Vella Snoen   1,9 Jan Karnøe flue bilde
31/07/2006 Laks Nerhølen   10 Vidar Andersen sluk bilde
30/07/2006 Laks Vormstad Camping   5,3 Bo Olsson sluk bilde
30/07/2006 Laks Vormstad Camping   10,3 Anders Olsson sluk bilde
29/07/2006 Laks Svartavelen Jerpstad   2 Bengt Bjørknes mark bilde
28/07/2006 Laks Midtre Ekli   5,5 Max Wikström flue bilde
28/07/2006 Laks Midtre Ekli   4,2 Johnny Backlund flue bilde
27/07/2006 Laks Bruhølen   14,5 Morten Lilleng sluk bilde
27/07/2006 Laks Midtre Ekli   5,2 Hasse flue bilde
27/07/2006 Laks Midtre Ekli   6,2 Johan Wikström flue bilde
22/07/2006 Laks Langset   6,8 Fredrik Lihaug flue bilde
21/07/2006 Laks Øyakroa   5,6 Claus Jacobsen mark bilde
18/07/2006 Laks Sone 6 (OJFF)   4,5 Kåre Johan Bye sluk bilde
18/07/2006 Laks Øyakroa   4,5 Ib Fredriksen mark bilde
17/07/2006 Laks Kvåle   3,5 Bjørn Buan flue bilde
17/07/2006 Laks Svartavelen Jerpstad   1,8 Frank Arne Gangeskar mark bilde
17/07/2006 Laks Svartavelen Jerpstad   1,9 Magnar Gangeskar mark bilde
17/07/2006 Laks Kanalhølen   8,8 Anders Kloven flue bilde
17/07/2006 Laks Kanalhølen   3,6 Anders Kloven flue bilde
16/07/2006 Laks Mogset   8,2 Erling Nyhus flue bilde
16/07/2006 Laks Selbekk   6,6 Kjell Kroken flue bilde
16/07/2006 Laks Mogset   10,7 Anders Haugen flue bilde
15/07/2006 Laks Øyakroa   4,4 Claus Jacobsen mark bilde
15/07/2006 Laks Kvåle   4,5 Gunnar Evertsson flue bilde
15/07/2006 Laks Kvåle   6,1 Gunnar Evertsson flue bilde
14/07/2006 Laks Sone 6 (OJFF)   4,2 Per Ivar Spjøtvold sluk bilde
14/07/2006 Laks Kanalhølen   13 Michel Tollås flue bilde
13/07/2006 Laks Hovedvaldet   5,3 Anne Kristin Berg flue bilde
13/07/2006 Laks Nerhølen   6,8 Peter Larsson flue bilde
12/07/2006 Laks Midtre Ekli   5,5 Markus Jenni flue bilde
12/07/2006 Laks Nerhølen   5 Svein Endre Møkkelgård sluk bilde
12/07/2006 Laks Nerhølen   5,8 Einride Asbøll mark bilde
12/07/2006 Laks Rønningen Camping   10,5 Torben Hansen mark bilde
12/07/2006 Laks Sone 6 (OJFF)   3 Peter Wennlund flue bilde
12/07/2006 Laks Svartavelen Jerpstad   4,1 Bengt Bjørknes mark bilde
12/07/2006 Laks Kvåle   4,4 Alexander Bechet flue bilde
12/07/2006 Laks Kvåle   2 Alexander Bechet flue bilde
11/07/2006 Laks Gammelstuhølen   5,3 Mattias Robertsson flue bilde
11/07/2006 Laks Svartavelen Jerpstad   2 Markus Bjørknes mark bilde
09/07/2006 Laks Selbekk   7 Ivar Jonsson flue bilde
09/07/2006 Laks Kvåle   4,7 Hanne Fedreheim Houmb mark bilde
09/07/2006 Laks Prestgårdsvaldet (MJFL - OJFF)   14,2 Henrik Wormdal flue bilde
09/07/2006 Sjøørret Lykkja   2,9 Bengt Nilsson flue bilde
08/07/2006 Laks Sone 6 (OJFF)   7,2 Peter Wennlund mark bilde
08/07/2006 Laks Kløvsteinhølen   8,7 Alex Bach Pedersen sluk bilde
08/07/2006 Laks Kløvsteinhølen   1,7 Jarle Hovland sluk bilde
08/07/2006 Laks Bruhølen   6 Olav Bremer flue bilde
07/07/2006 Laks Øverøyen   2 Bo Breinbjerg flue bilde
07/07/2006 Laks Kvåle   3 Mari Fedreheim Houmb sluk bilde
07/07/2006 Laks Langset   2,2 Jørgen Folkestad mark bilde
07/07/2006 Laks Langset   5,2 Robert Løvik flue bilde
06/07/2006 Laks Kvåle   5,7 Tore Krogen flue bilde
06/07/2006 Laks Kvåle   1,6 Tore Krogen flue bilde
06/07/2006 Laks Jordet - Sone 6 (MJFL-OJFF)   7,4 Stig Brandal flue bilde
06/07/2006 Laks Øverøyen   1,9 Morten B Larsen flue bilde
06/07/2006 Laks Øverøyen   6,6 Bo Breinbjerg flue bilde
05/07/2006 Laks Langset   4,2 Jørgen Folkestad mark bilde
05/07/2006 Laks Langset   1,7 Renate Markussen mark bilde
05/07/2006 Laks Vormstad Camping   1,9 Anders Toft Jensen flue bilde
05/07/2006 Laks Kvåle   4,5 Bjørn Buan mark bilde
05/07/2006 Laks Øverøyen   1,6 Morten B Larsen flue bilde
04/07/2006 Laks Kvåle   4,5 Magne Enoksen flue bilde
03/07/2006 Laks Vella - Rikstad   9,1 Bjørn Fjellvang flue bilde
03/07/2006 Laks Ree Litjenget - Kjerstad   7 Christian Platou flue bilde
03/07/2006 Laks Vella - Rikstad   5 Stein Volden flue bilde
03/07/2006 Laks Vella - Rikstad   4,2 Ulf Hansen flue bilde
02/07/2006 Laks Bruhølen   9,1 Herman Bremer sluk bilde
02/07/2006 Laks Kvåle   6,8 Asgeir A Karlsen flue bilde
01/07/2006 Laks Kvåle   5,5 Johan van Burgsteden flue bilde
01/07/2006 Laks Varghølen   6,9 Bent Pawlik mark bilde
01/07/2006 Laks Varghølen   6 Lars Martens Clausen mark bilde
30/06/2006 Sjøørret Sone 6 (OJFF)   4,6 Jørgen Larsson mark bilde
30/06/2006 Laks Prestgårdsvaldet (MJFL - OJFF)   12,8 Allan Dahlø flue bilde
29/06/2006 Laks Varghølen   5,2 Bjørn Slipsager Clausen mark bilde
29/06/2006 Laks Vormstad Camping   5,3 Kristian Solheim flue bilde
27/06/2006 Laks Ryhølen   10,5 Leif Lund sluk bilde
27/06/2006 Laks Vormstad Camping   6,7 Kai Are Aarøe sluk bilde
27/06/2006 Laks Vormstad Camping   5,1 Kai Are Aarøe sluk bilde
26/06/2006 Sjøørret Lykkja   3,5 Bjørn Lauritsen mark bilde
26/06/2006 Laks Varghølen   5,5 Hermann Johannsen mark bilde
26/06/2006 Laks Kvåle   4,1 Remi Bårdli flue bilde
26/06/2006 Laks Kvåle   2,1 Remi Bårdli flue bilde
25/06/2006 Laks Kvåle   5,3 Morten Skundberg wobbler bilde
25/06/2006 Laks Lykkja   6,7 Bjørn Fineide mark bilde
24/06/2006 Laks Metli   8,5 Bjarne Magnus Iversen flue bilde
23/06/2006 Laks Vormstad Camping   12,6 Knut Johannessen flue bilde
23/06/2006 Laks Vollhølen - Snoen   6 Sverre Nilsen sluk bilde
22/06/2006 Laks Sone 6 (OJFF)   5 Rolf Monsen flue bilde
18/06/2006 Laks Øvre Varghølen   17,3 Øystein Hveding flue bilde
16/06/2006 Laks Øverøyen   9 Sverre Haug flue bilde
15/06/2006 Laks Vollhølen - Snoen   9 Egil Dahlen mark bilde
15/06/2006 Laks Orklagaard   19,1 Olaf Gundersrud flue bilde
14/06/2006 Laks Prestgårdsvaldet (MJFL - OJFF)   5,8 Allan Dahlø mark bilde
14/06/2006 Laks Øvre Varghølen   17,4 Bjørn Rune Gjelsten flue bilde
14/06/2006 Laks Svarthølen   17,2 Axel Bøttcher sluk bilde
14/06/2006 Laks Haukåshølen   8 Johan Lundin flue bilde
14/06/2006 Laks Nermjøa   7 Joachim Fredriksson flue bilde
14/06/2006 Laks Kvåle   6 Lars Arild Houmb mark bilde
12/06/2006 Sjøørret Øverøyen   1,5 Terje Iversen flue bilde
12/06/2006 Laks Kvåle   9 Tore Krogen flue bilde
10/06/2006 Laks Øverøyen   /  Mellomhølen 9,7 Lars Petter Heinrichs flue bilde
09/06/2006 Laks Kvåle   8,1 Magne Enoksen flue bilde
09/06/2006 Laks Kløvsteinhølen   11 Gøran Storstein flue bilde
09/06/2006 Laks Forve   10,8 Eirik Osborg Kvammen sluk bilde
08/06/2006 Laks Resell   13,3 Anders Vekve flue bilde
07/06/2006 Laks Nedre Ekli   5,2 Pål Aadnekvam flue bilde
07/06/2006 Laks Nedre Ekli   6 Odd Nordby flue bilde
07/06/2006 Laks Svinsøya Sone 1 (MJFL)   /  Petersten 11,4 Jakob Larsen flue bilde
07/06/2006 Laks Kvåle   9,6 Reidar Slåttsveen mark bilde
06/06/2006 Laks Kvåle   8,1 Asgeir A Karlsen mark bilde
06/06/2006 Laks Kvåle   6,5 Asgeir A Karlsen flue bilde
05/06/2006 Laks Langset   10,5 Per Arne Reinemo flue bilde
05/06/2006 Laks Svartavelen Jerpstad   7 Erik Lillemo sluk bilde
05/06/2006 Laks Hovedvaldet   12,5 Arve Kristiansen flue bilde
05/06/2006 Laks Midtre Ekli   6,2 Arne Aaland flue bilde
05/06/2006 Laks Sørgard Rikstad   /  Reshølen 9,5 Nils Nøss wobbler bilde
05/06/2006 Laks Nedre Ekli   5,5 Pål Aadnekvam flue bilde
05/06/2006 Laks Prestgårdsvaldet (MJFL - OJFF)   10 Inge Andersson flue bilde
04/06/2006 Laks Kvåle   7 Tore Krogen flue bilde
04/06/2006 Laks Aunan   /  Pollen 14 Tom Marshall flue bilde Ja
04/06/2006 Laks Svinsøya Sone 1 (MJFL)   7,5 Allan Dahlø sluk bilde
04/06/2006 Laks Ree Litjenget - Kjerstad   8,3 Helge Rustadstuen sluk bilde
04/06/2006 Laks Midtre Ekli   7,4 Rolf Tveit flue bilde
04/06/2006 Laks Vollhølen - Snoen   8,7 Stig Josefsen mark bilde
04/06/2006 Laks Vollhølen - Snoen   7 Knud Henriksen sluk bilde
04/06/2006 Laks Lo   5,9 Tapio Sävilammi flue bilde
03/06/2006 Laks Bruhølen   9,5 Sigbjørn Espe flue bilde
03/06/2006 Laks Svartavelen Jerpstad   9,5 Erik Lillemo sluk bilde
03/06/2006 Laks Kvåle   6 Tore Krogen flue bilde
02/06/2006 Laks Kvåle   10,5 Tore Krogen flue bilde
02/06/2006 Laks Bruhølen   7,5 Steinar Espe flue bilde
02/06/2006 Laks Kvåle   6,5 Asgeir A Karlsen flue bilde
02/06/2006 Laks Kvåle   10,8 Jan Nustad mark bilde
02/06/2006 Laks Bruhølen   4,7 Olav Bremer flue bilde
02/06/2006 Laks Blåsmo   11 John Welk flue bilde
02/06/2006 Laks Bruhølen   10,4 Sigbjørn Espe flue bilde
02/06/2006 Laks Bruhølen   7,1 Didrik Kolseter sluk bilde
02/06/2006 Laks Kvåle   13,3 Tore Krogen flue bilde
01/06/2006 Laks Kvikne   9 Bjarne Stadsnes flue bilde
01/06/2006 Laks Vormstad Camping   18 Hans Vik wobbler bilde
01/06/2006 Laks Vormstad Camping   7,3 Per Olof Edmo mark bilde
01/06/2006 Laks Vormstad Camping   11 Lars Thomas Skjerpen mark bilde
01/06/2006 Laks Vormstad Camping   6,6 Ivar Randen mark bilde
01/06/2006 Laks Vormstad Camping   9 Tommy Jansen flue bilde
01/06/2006 Laks Vormstad Camping   7,7 Mikael Hedin sluk bilde
01/06/2006 Laks Vormstad Camping   8,7 Roger Berg mark bilde
01/06/2006 Laks Sone 5 (OJFF)   4,9 Bernt Knudsen mark bilde
01/06/2006 Laks Vormstad Camping   7,3 Terje Søreng mark bilde
01/06/2006 Laks Bruhølen   10,1 Sigbjørn Espe flue bilde
01/06/2006 Laks Vormstad Camping   8,5 Antonio Burgas sluk bilde
01/06/2006 Laks Vormstad Camping   10 Henrik Hansen mark bilde
01/06/2006 Laks Sone 5 (OJFF)   12,7 Bernt Knudsen mark bilde
01/06/2006 Laks Sone 4 (OJFF)   5,7 Kåre Bye mark bilde
01/06/2006 Laks Aunan   /  Pollen 7 Stein Havdal mark bilde
01/06/2006 Laks Midtre Ekli   12 Tormod Steen sluk bilde
01/06/2006 Laks Midtre Ekli   11,6 Trond Johannessen mark bilde
01/06/2006 Laks Hovedvaldet   10,2 Joachim Malling sluk bilde
01/06/2006 Laks Bruhølen   5,9 Olav Bremer flue bilde
01/06/2006 Laks Vollhølen - Snoen   8 Stig Josefsen mark bilde
01/06/2006 Laks Vollhølen - Snoen   10 Kim Klitsgaard mark bilde
01/06/2006 Laks Espås   9,7 Miki Äikäs flue bilde
01/06/2006 Laks Forve   11,2 Stig Erik Rønningen sluk bilde
01/06/2006 Laks Sone 6 (OJFF)   5,9 Eldar Heggem wobbler bilde
01/06/2006 Laks Hovedvaldet   13,2 Joachim Malling sluk bilde

www.orklaguide.com
   
RK