Laksefiske i Orkla

Fiske i Bruhølen
  

Fiske Kanalhølen
  

Fiske Vella - Rikstad
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS FISKE OG OVERNATTING GJENUTSETTING NYHETER
LAKSEBØRS
2009:

  siste 20
  10 størst
  detaljert
  bilder
  vassføring
  info børs
  start

Børs 2015
Børs 2014
Børs 2013
Børs 2012
Børs 2011
Børs 2010
Børs 2008
Børs 2007
Børs 2006
Børs 2005
Børs 2004
Børs 2003
Børs 2002
Børs 2001
     Annonse:

Fangstbilder fra sesongen 2009

Dato Type Vald / Høl Vekt Fisker Redskap Bilde Gjenutsatt
29/08/2009 Laks Øvre Varghølen   4 Tarjei Kristiansen flue bilde
29/08/2009 Laks Øvre Varghølen   9 Edmund Øvstetun flue bilde Ja
26/08/2009 Laks Øvre Varghølen   5,4 David Nyström flue bilde Ja
24/08/2009 Laks Øvre Varghølen   3,5 Tarjei Kristiansen flue bilde Ja
16/08/2009 Laks Ola-valdet   6,5 Lars Lysklett mark bilde
15/08/2009 Laks Varghølen   6 Richard Bjørnstad spinner bilde
15/08/2009 Laks Ola-valdet   2,7 Lars Lysklett flue bilde
15/08/2009 Laks Espås   18 Peter Sundgren flue bilde Ja
12/08/2009 Laks Ola-valdet   3 Lars Lysklett flue bilde
09/08/2009 Laks Metli   4,8 Eirik Østreng Evensen flue bilde
08/08/2009 Laks Unnteighølen Snoen   5 Jacob Kirk Larsen flue bilde
08/08/2009 Laks Kvåle   6,5 Asgeir Karlsen flue bilde
06/08/2009 Laks Vella - Rikstad   /  Saghølen 5,2 Peter Hammarstrøm flue bilde
04/08/2009 Laks Gammelstuhølen   4,2 Danne Frölén flue bilde
03/08/2009 Laks Mogset   6 Bent Alkan wobbler bilde
02/08/2009 Laks Mogset   6 Ottar Jakobsen sluk bilde
02/08/2009 Laks Vella - Rikstad   /  Bestefar 5,2 Peter Hammarstrøm flue bilde
01/08/2009 Laks Eriksen   3,9 Bjørnar Brække mark bilde
31/07/2009 Laks Lykkja   /  Rønningen 8,8 Bjørn Fineide mark bilde
30/07/2009 Laks Vormstad Camping   4 Bjørn Nordvold sluk bilde
30/07/2009 Laks Kvåle   3,1 Lars Houmb mark bilde
30/07/2009 Laks Kvåle   3,2 Patric Mandemaker mark bilde
29/07/2009 Laks Kvåle   4,5 Svein E. Sørlie mark bilde
27/07/2009 Laks Lykkja   /  Bruhølen 8,2 Per Tore Hellne mark bilde
27/07/2009 Laks Lykkja   /  Rønningen 7 Glenn Bøkeid mark bilde
27/07/2009 Laks Lykkja   /  Rønningen 8,1 Ove Bjørtomt mark bilde
27/07/2009 Laks Lykkja   /  Rønningen 8,1 Bjørn Fineide mark bilde
26/07/2009 Laks Eriksen   9 Roar Skuterud flue bilde
26/07/2009 Laks Ola-valdet   8 Kent Fleen sluk bilde
26/07/2009 Laks Lykkja   /  Utlykkja 6,7 Bjørn Fineide mark bilde
25/07/2009 Laks Vella - Rikstad   /  Vella 14,4 Stefan Møller flue bilde
25/07/2009 Laks Kjønnhølen øst   7 Allan Weng sluk bilde
20/07/2009 Laks Langset   /  Langsethølen 8,5 Rolf Lihaug mark bilde
20/07/2009 Laks Johølen   2,1 Jostein Fyhn sluk bilde
18/07/2009 Laks Øverhølen   14,8 Leif Johansen flue bilde
18/07/2009 Laks Metli   3,2 Terje Nerland flue bilde
17/07/2009 Laks Hovedvaldet   /  Steinshølen 5 Thomas Lundebye flue og dupp bilde
17/07/2009 Laks Kvåle   2,1 Inge Lise Abildgaard flue bilde
16/07/2009 Laks Sørgard Rikstad   /  Vollhølen 3,2 Helge Rustadstuen mark bilde
15/07/2009 Laks Vormstad Camping   6,5 Peter Wennlund flue bilde
14/07/2009 Laks Sørgard Rikstad   /  Vollhølen 5,5 Jostein Nereng bilde
08/07/2009 Laks Langset   8,6 Olav Johan Aary sluk bilde
08/07/2009 Laks Varghølen   9,1 Rune Svendsen flue bilde
08/07/2009 Laks Ola-valdet   3,5 Steinar Sjømæling mark bilde
08/07/2009 Laks Vella - Rikstad   /  Vella 8,2 Mathias Klippinge flue bilde
08/07/2009 Laks Førreshølen   7,7 Juhani Liinamaa bilde
07/07/2009 Laks Bestefarhølen   8 Kristoffer Spidsberg flue bilde
07/07/2009 Laks Varghølen   7,3 Eivind Brokke flue bilde
07/07/2009 Laks Førreshølen   15,3 Pasi Kettunen flue bilde
07/07/2009 Laks Bruhølen   6,5 Tor Helge Solberg sluk bilde
07/07/2009 Laks Varghølen   7 Rune Svendsen flue bilde
06/07/2009 Laks Øvre Varghølen   9 John Terje Jensud flue bilde
03/07/2009 Laks Øverøyen   /  Resosen 7,3 Jarand Glæsrud sluk bilde
02/07/2009 Laks Vormstad Camping   10,5 Jari Ahola flue bilde
01/07/2009 Laks Kvåle   1 Lasse Jakobsen flue bilde
01/07/2009 Laks Rebergsgjerdet   10,5 Geir Kjensmo flue bilde
01/07/2009 Laks Midtre Ekli   6,5 Pål Aadnekvam flue bilde
30/06/2009 Laks Vella - Rikstad   /  Vella 6,8 Adrian F. Larsen mark bilde
30/06/2009 Laks Rokkones   7,7 Arne Georg Sletta flue bilde
29/06/2009 Laks Hoel vald   /  Bergsbruhølen 10,1 Agnar Væringstad sluk bilde
28/06/2009 Laks Midtre Ekli   7,2 Lars I. Pettersen flue bilde
27/06/2009 Laks Metli   3 Tor Yngve Kristiansen flue bilde
23/06/2009 Laks Ola-valdet   3,7 Ståle Svartbekk sluk bilde
23/06/2009 Laks Varghølen   9,6 Henrik Lorenzen mark bilde
22/06/2009 Laks Øvre Megarden   14,5 Ketil Edvardsen flue bilde
22/06/2009 Laks Varghølen   6,2 Lorens Bo Nielsen mark bilde
21/06/2009 Laks Sone 6 (OJFF)   19,2 Inge B Kleve flue bilde
21/06/2009 Laks Langset   9,3 Kåre Tvedt mark bilde
21/06/2009 Laks Parris vest   5,6 Allan Dahlø mark bilde
20/06/2009 Laks Stavne Uv   7,1 Benny Schreiner flue bilde
20/06/2009 Laks Svinsøya Sone 1 (MJFL)   7,5 Hugo Estenstad mark bilde
20/06/2009 Laks Kvåle   9,2 Asgeir Karlsen flue bilde
20/06/2009 Laks Langset   7,8 Peder Hervik sluk bilde
20/06/2009 Laks Vormstad Camping   7,2 Benny Knudsen mark bilde
20/06/2009 Laks Vormstad Camping   5,5 Henning Knudsen mark bilde
20/06/2009 Laks Mælhåggån   7,5 Christian Snar flue bilde
19/06/2009 Laks Vormstad Camping   10,3 Hans K Nielsen mark bilde
19/06/2009 Laks Hårråøya   8,7 Anders Haugen flue bilde
19/06/2009 Laks Vormstad Camping   19,5 Espen Aasheim mark bilde
19/06/2009 Laks Øverhølen   12,3 Leif Johansen flue bilde
18/06/2009 Laks Polset   /  Polset 6,5 Willi Baltzer flue bilde
18/06/2009 Laks Sone 6 (OJFF)   8,2 Hilmar Isaksen flue bilde
18/06/2009 Laks Forve   10 Arild Løvås flue bilde
17/06/2009 Laks Kløvsteinberget   6,6 Joakim K.J. Haugen sluk bilde
17/06/2009 Laks Vormstad Camping   8,2 Henning Knudsen mark bilde
17/06/2009 Laks Sone 6 (OJFF)   9 Eivind Brubakken flue bilde
17/06/2009 Laks Blåsmo   /  Blåsmo 11 Willi Baltzer flue bilde Ja
17/06/2009 Laks Kvåle   10,5 King Johan of Kvåle flue bilde
16/06/2009 Laks Forve   6,5 Sidsel A Smedby sluk bilde
16/06/2009 Laks Langset   /  Gråhølen 7,6 Stig "Bigfish" Folkestad sluk bilde
16/06/2009 Laks Øvre Varghølen   15 Viggo Kristiansen flue bilde
15/06/2009 Laks Langset   /  Gråhølen 7,6 Stig "Bigfish" Folkestad sluk bilde
15/06/2009 Laks Vormstad Camping   7,1 Henning Knudsen mark bilde
15/06/2009 Laks Sone 6 (OJFF)   9 Lars Lundahl flue bilde
15/06/2009 Laks Langset   /  Gråhølen 6,5 Roar Markussen flue bilde
14/06/2009 Laks Blåsmo   /  Blåsmo 6,2 Willi Baltzer flue bilde
14/06/2009 Laks Langset   /  Midthølen 7 Geir Ove Risnes mark bilde
14/06/2009 Laks Jordlihølen   7,5 Arild Westad wobbler bilde
14/06/2009 Laks Langset   8,7 Roar Markussen flue bilde
13/06/2009 Laks Varghølen   4,1 Bente B. Hagen bilde
13/06/2009 Laks Svinsøya Sone 1 (MJFL)   /  Handboggan 5,6 Nina Simonsen mark bilde
13/06/2009 Laks Langset   /  Gråhølen 6,1 Terje "Sylern" Olsen mark bilde
13/06/2009 Laks Varghølen   9,8 Andreas Bogen Holt sluk bilde
13/06/2009 Laks Sugustad   7 Marcus Bohlin flue bilde
12/06/2009 Laks Snoensøya   11,8 Dag Rune Grebstad mark bilde
12/06/2009 Laks Langset   /  Gråhølen 12 Trond Nordskog flue bilde
12/06/2009 Laks Øverhølen   6 Leif Johansen flue bilde Ja
12/06/2009 Laks Langset   /  Akvariet 8,7 Tommy Thunestveit mark bilde
12/06/2009 Laks Langset   /  Helihølen 9,6 Terje "Sylern" Olsen mark bilde
11/06/2009 Laks Vikabukta   15,1 Marcus Nygren flue bilde
11/06/2009 Laks Snoensøya   8,8 Helge Haugseth Aure wobbler bilde
11/06/2009 Laks Varghølen   5,8 Sten Erik Hagen mark bilde
11/06/2009 Laks Eriksen   8,2 Bjørnar Brække mark bilde
10/06/2009 Laks Bakka   /  Bakka 17,5 Bjørn Hansen flue bilde
10/06/2009 Laks Eriksen   10 Hallgeir Soligard sluk bilde
10/06/2009 Laks Sone 5 (OJFF)   3 Ove Dyrseth flue bilde
10/06/2009 Laks Eriksen   10 Trond Berntsen sluk bilde
10/06/2009 Laks Varghølen   7 Steinar Henriksen mark bilde
10/06/2009 Laks Kjønnhølen øst   13,5 Andrzei Stachowicz flue bilde
09/06/2009 Laks Rebergsgjerdet   8,5 Tron Sturle Aune flue bilde
08/06/2009 Laks Lykkja   5,7 Steinar Henningsen mark bilde
08/06/2009 Laks Vella - Rikstad   /  Bestefarhølen 8,4 Martin Højmark flue bilde
08/06/2009 Laks Langset   5,7 Roy Einar Dreng flue bilde Ja
07/06/2009 Laks Sone 6 (OJFF)   12 Henrik Fredriksen flue bilde
07/06/2009 Laks Varghølen   4 Sten Erik Hagen flue bilde Ja
07/06/2009 Laks Lykkja   7,8 Jan Tore Golten mark bilde
07/06/2009 Laks Lykkja   10,8 Steinar Henningsen mark bilde
07/06/2009 Laks Volden   7 Tom Olstad mark bilde
07/06/2009 Laks Eriksen   12,2 Øyvind Sandø mark bilde
06/06/2009 Laks Vella - Rikstad   /  Saghøln 10,4 Lars Zandin flue bilde
06/06/2009 Laks Forve   17,2 Stein Åge Wolden flue bilde
06/06/2009 Laks Volden   19,5 Ketil Greiff mark bilde
06/06/2009 Laks Lykkja   5,7 Jan Tore Golten mark bilde
05/06/2009 Laks Forve   8 Bjørn Fidjeland mark bilde
05/06/2009 Laks Vikabukta   6,8 Jörgen Persson flue bilde
05/06/2009 Laks Sone 3/ 4 (OJFF)   6,9 Stein Børje Bye mark bilde
05/06/2009 Laks Eriksen   9 Levi Dyrnes mark bilde
05/06/2009 Laks Gammelstuhølen   5,4 Klas Adolfsson flue bilde
05/06/2009 Laks Øvre Varghølen   5 Bjørn Rune Gjelsten flue bilde Ja
04/06/2009 Laks Sone 6 (OJFF)   11,2 Eivind Brubakken flue bilde
04/06/2009 Laks Langset   6,9 Ronny Skatvold flue bilde
04/06/2009 Laks Langset   11,7 Kåre Gustavsen flue bilde
04/06/2009 Laks Kvåle   12,5 Asgeir Karlsen flue bilde
04/06/2009 Laks Mælhåggån   7,5 Mauri "Super Mario" Maija flue bilde
04/06/2009 Laks Vikabukta   9,5 Inge Andersson flue bilde
04/06/2009 Laks Blåsmo   /  Blåsmo 17,7 Bertil Johnsson flue bilde
03/06/2009 Laks Volden   7,5 Jan Hansen sluk bilde
03/06/2009 Laks Bruhølen   7 Didrik Kolseter sluk bilde
03/06/2009 Laks Bruhølen   10 Thomas Skjerven sluk bilde
03/06/2009 Laks Kvåle   7,1 Tore Krogen flue bilde
03/06/2009 Laks Vella - Rikstad   /  Vellabrekket 11 Jan Johansson flue bilde
03/06/2009 Laks Kvåle   9,6 Asgeir Karlsen flue bilde
02/06/2009 Laks Vormstad Camping   7,8 Tove Beate Øvstegard wobbler bilde
02/06/2009 Laks Sone 3/ 4 (OJFF)   8 Håkon Solberg mark bilde
02/06/2009 Laks Øya   11,8 Jörgen Persson flue bilde
02/06/2009 Laks Bruhølen   11,6 Sigbjørn Espe flue bilde
02/06/2009 Laks Kvåle   8,7 Tore Krogen flue bilde
02/06/2009 Laks Eriksen   10 Øyvind Sandø mark bilde
01/06/2009 Laks Vormstad Camping   8,3 Oddbjørn Melgårdsbakken flue bilde
01/06/2009 Laks Stoin   10,1 Øyvind Solem mark bilde
01/06/2009 Laks Vormstad Camping   6,7 Helge Strandum sluk bilde
01/06/2009 Laks Vormstad Camping   8,4 Marius Kile Brenne sluk bilde
01/06/2009 Laks Vormstad Camping   7,9 Per Sommer sluk bilde
01/06/2009 Laks Vormstad Camping   7,6 Kjell Andre Smisetfoss sluk bilde
01/06/2009 Laks Øvre Varghølen   9,7 Stig Atle Moe flue bilde
01/06/2009 Laks Vormstad Camping   9,2 Torgeir Lunde flue bilde
01/06/2009 Laks Forve   9 Sondre Nordjordet sluk bilde
01/06/2009 Laks Kvåle   10,5 Steinar Grønvold flue bilde
01/06/2009 Laks Sone 3/ 4 (OJFF)   12,2 Tom A. Krogdahl sluk bilde
01/06/2009 Laks Vollhølen - Snoen   10,5 Stig Dahlen flue bilde
01/06/2009 Laks Svinsøya Sone 1 (MJFL)   /  Steinkasterhølen 7 Asger Larsen flue bilde
01/06/2009 Laks Vormstad Camping   5,7 Vidar Løvik sluk bilde
01/06/2009 Laks Volden   9,7 Harald Dørdal mark bilde
01/06/2009 Laks Volden   10,5 Jarje Asbjørnslett sluk bilde
01/06/2009 Laks Volden   7,7 Berny Andersson sluk bilde
01/06/2009 Laks Sone 3/ 4 (OJFF)   7,2 Håkon Solberg mark bilde
01/06/2009 Laks Kvåle   9,2 Asgeir Karlsen flue bilde
01/06/2009 Laks Kvåle   8,6 Tore Krogen flue bilde
01/06/2009 Laks Hårråøya   9,1 HP Bogen flue bilde
01/06/2009 Laks Sone 5 (OJFF)   8 Hallgeir Nyland sluk bilde
01/06/2009 Laks Svinsøya Sone 1 (MJFL)   7,8 Per Inge Engen flue bilde
01/06/2009 Laks Vollhølen - Snoen   11,8 Svein Arne Dahlen flue bilde
01/06/2009 Laks Øya   8,5 Jabba Larsson flue bilde
01/06/2009 Laks Eriksen   9,5 Roy Rørstad mark bilde
01/06/2009 Laks Vollhølen - Snoen   9,3 Egil Dahlen flue bilde
01/06/2009 Laks Vikabukta   10 Inge Andersson flue bilde

www.orklaguide.com
   
RK