Laksefiske i Orkla

Fiske i Bruhølen
  

Fiske Kanalhølen
  

Fiske Vella - Rikstad
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS FISKE OG OVERNATTING GJENUTSETTING NYHETER

2018: Laksebørs Vannføring Fiskeregler Registrering Desinfisering Innlevering fisk Vannføring og lett fiske

Fangster tidligere år
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Registrering av fiskere
For å få kunnskap om hvor mange fiskere som fisker i Orkla fra år til år ble det vedtatt at i fra og med 2017 skal alle fiskere i Orkla registrere seg. Dette skal man gjøre før man tar i bruk appen / web-siden. Registreringen gjøres igjennom samme app / nettside hvor man innrapportere fangst. Du er registrert når du har opprettet en bruker i "Laksebørsen" - altså lagt inn navn, din epost-adresse og valgt ett passord og godkjent årets vilkår for å fiske i Orkla.

www.orklaguide.com