Historiske tall 2004

Laksebørsen for Orkla 2004

 

Laks

Det er til nå blitt registrert 1802 laks.
Dette gir en vekt på 10023,2 kilo og et gjennomsnitt på 5,56 kilo. 

Disse er fordelt slik:

Storlaks: 537 (over 7 kilo)
Mellomlaks: 816 (mellom 3 og 7 kilo)
Smålaks 449 (Under 3 kilo)


Den største laksen som er tatt er på 20,3 kg, den ble tatt 27/06/2004 ved Nybro av Bjørn Eithun på mark.


Sjøørret


Det er til nå blitt registrert 265 sjøørret. 
Dette gir en vekt på 352 kilo og et gjennomsnitt på 1,32 kilo.

Disse er fordelt slik:

Over 3 kilo: 10
Mellom 2 og 3 kilo: 34
Under 2 kilo 221


Den største sjø-ørreten som er tatt er på 4,2 kg, den ble tatt 08/08/2004 ved Sone 6 (OJFF) av Johan Antonsen på flue. 

 

Innmelding av fangst:
72 49 44 49 eller 92 40 15 17.
Du kan også rapportere via SMS(92401517) eller e-mail.

5 på topp

Nr Fisker Vekt
1 Bjørn Eithun 20,3
2 Allan Dahlø 20,2
3 Bent Larsen 18,3
4 Johan Falk 16,7
5 Magne Enoksen 15,1

De 5 siste fangster

Fisker Vekt
Jon Erik Grøset 7,2
Jon Erik Grøset 7
Kjell Prestrønning 9
Arild Nilsen 6,5
Thor Pettersen 8,7