Historiske tall 2005

Laksebørsen for Orkla 2005

 

Laks

Det er til nå blitt registrert 3347 laks.
Dette gir en vekt på 16370,5 kilo og et gjennomsnitt på 4,89 kilo.

Disse er fordelt slik:

Storlaks: 936 (over 7 kilo)
Mellomlaks: 915 (mellom 3 og 7 kilo)
Smålaks 1496 (Under 3 kilo)

Den største laksen som er tatt er på 20 kg, den ble tatt 13/06/2005 ved Vollhølen Segard – Snoen av Toni Karuvaara på flue.


Sjøørret 

Det er til nå blitt registrert 164 sjøørret.
Dette gir en vekt på 227 kilo og et gjennomsnitt på 1,38 kilo.

Disse er fordelt slik:

Over 3 kilo: 11
Mellom 2 og 3 kilo: 24
Under 2 kilo 129

Den største sjø-ørreten som er tatt er på 6,1 kg, den ble tatt 27/07/2005 ved Lykkja av Mats Wittlock på flue.

 

Innmelding av fangst:
72 49 44 49 eller 92 40 15 17.
Du kan også rapportere via SMS(92401517) eller e-mail.

5 på topp

Nr Fisker Vekt
1 Toni Karuvaara 20
2 Paul Lilleløkken 19,4
3 Laxe Nilson 19,1
4 Bodil Reitan 18,6
5 Gunnar Thygesen 17

De 5 siste fangster

Fisker Vekt
Rickard Skog 3,8
Tomas Löv 1,3
Stig Atle Moe 7
Stig Atle Moe 10
Knut Matre 5