Historiske tall 2006

Laksebørsen for Orkla 2006

 

Laks

Det er til nå blitt registrert 4214 laks.
Dette gir en vekt på 16011,7 kilo og et gjennomsnitt på 3,79 kilo.

Disse er fordelt slik:

Storlaks: 523 (over 7 kilo)
Mellomlaks: 1521 (mellom 3 og 7 kilo)
Smålaks 2170 (Under 3 kilo)

Den største laksen som er tatt er på 19,5 kg, den ble tatt 14/08/2006 ved Orkla River Lodge av Erik Dahl på spinner.


Sjøørret 

Det er til nå blitt registrert 193 sjøørret.
Dette gir en vekt på 260,3 kilo og et gjennomsnitt på 1,34 kilo.

Disse er fordelt slik:

Over 3 kilo: 13
Mellom 2 og 3 kilo: 18
Under 2 kilo 162

Den største sjø-ørreten som er tatt er på 6 kg, den ble tatt 12/08/2006 ved Svinsøya Sone 1 (MJFL) av Karl Hatlebakk på mark.

 

Innmelding av fangst:
72 49 44 49 eller 92 40 15 17.
Du kan også rapportere via SMS(92401517) eller e-mail.

5 på topp

Nr Fisker Vekt
1 Toni Karuvaara 20
2 Paul Lilleløkken 19,4
3 Laxe Nilson 19,1
4 Bodil Reitan 18,6
5 Gunnar Thygesen 17

De 5 siste fangster

Fisker Vekt
Rickard Skog 3,8
Tomas Löv 1,3
Stig Atle Moe 7
Stig Atle Moe 10
Knut Matre 5