Laksefiske i Orkla

Fiske i Bruhølen
  

Fiske Kanalhølen
  

Fiske Vella - Rikstad
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS FISKE OG OVERNATTING GJENUTSETTING NYHETER
INFO OM ORKLA

  litt fakta
Fiskeregler
  lokal for Orkla
  regulations for angling
  fiskeravgift
  desinfisering
HUSK!!!
  unngå sykdom
  huskeregler
Fisketips
  mark - sluk - flue
Statistikk
  Rapporter
  1966 - 2004
  1876 - 1965
 


Gjenutsetting av fisk

Hvordan er det best å slippe laksen?
Følg disse rådene:
Unngå å kjøre fisken så lenge at den er helt utslitt. Få den inn mot land fortest mulig.

Ikke trekk fisken inn på tørt land, ikke bruk klepp eller tailer. Håv kan brukes, men bør ha knuteløst nett.

Ikke ta fisken ut av vannet mer enn nødvendig. Kontroller fisken uten å løfte den ut av vannet, for eksempel med en hånd rundt halen.

Pass på så du ikke klemmer fisken for hardt, for eksempel i vitale organer i buken. Ikke løft fisken ut av vannet etter halen – da kan ryggen brekke!

Ta kroken ut av fiskens munn, bruk gjerne en krokløsertang som forenkler dette! Dersom kroken sitter vanskelig til er det bedre å klippe av fortommen og la kroken sitte igjen.

Når kroken er ute, snu fisken på rett kjøl i vannet og ta den ut på et dypere, strømrikt sted. Se at gjellelokkene beveger seg.

Ta en kjapp måling av lengden med et målebånd og ta et foto om du ønsker det. Få en kamerat til å ta bilder. Ha fisken mest mulig i vann!

Fortsett å assistere fisken mens den kommer til hektene. Etter en liten stund vil fisken få mer krefter og automatisk forsøke å komme løs.

Da er tiden for å slippe den fri. Hvilken opplevelse å se den søke ut på dypet!


For å hjelpe til med gjenutsetting
En god krokløsertang er nødvendig.

De som fisker med mark må være spesielt påpasselige. Det er vist at fisk fanget på mark langt oftere kroker dypere og har lavere overlevelsesgrad ved gjenutsetting

Noen anbefaler også å klemme ned mothakene på krokene fordi dette forenkler krokløsningen.


Innrapportering
Tips: Bruk stanga som centmetermål. Regn om lengden til vekt ved å bruke omregningstabell. Innrapporter fangsten som vanlig, men føy på "Gjenutsatt".

Hold fisken med hodet mot strømmen til den har fått nok krefter til å svømme sin vei. All ”Gjenutsatt” fisk skal innrapporteres til rettighetshaver og laksebørs på lik linje som avlivet fisk, men må merkes "Gjenutsatt".
Last ned info-brosjyre fra ErT om gjenutsetting her
Last ned info-brosjyre fra Norske Lakseelver om gjenutsetting her
www.orklaguide.com