Laksefiske i Orkla

Fiske i Bruhølen
  

Fiske Kanalhølen
  

Fiske Vella - Rikstad
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS FISKE OG OVERNATTING GJENUTSETTING NYHETER
INFO OM ORKLA

  litt fakta
Fiskeregler
  lokal for Orkla
  regulations for angling
  fiskeravgift
  desinfisering
HUSK!!!
  unngå sykdom
  huskeregler
Fisketips
  mark - sluk - flue
Statistikk
  Rapporter
  1966 - 2004
  1876 - 1965
 


HUSKEREGLER FOR LAKSEFISKEREN

  1. Ha alltid gyldig fiskeravgiftskort og fiskekort(tillatelse fra grunneier), samt eventuell desinfiseringsattest.
  2. Gjør deg kjent med, og respekter fiskeforskrifter og fiskeregler.
  3. Samarbeid med fiskeoppsynet. Bekjemp ulovlig fiske.
  4. Send inn lovbestemte fangstoppgaver.
  5. Ikke spre fiskesykdommer. Desinfiser!!! Meld fra ved mistanke om sykdom.
  6. Det er forbudt å fiske med levende fisk som agn.
  7. Vis hensyn til andre og til naturen, ikke kast søppel i naturen. Ikke fell trær eller bryt kvister på ungtrær.
  8. Ikke gå på innmark.

www.orklaguide.com
   
RK