Laksefiske i Orkla

Fiske i Bruhølen
  

Fiske Kanalhølen
  

Fiske Vella - Rikstad
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS FISKE OG OVERNATTING GJENUTSETTING NYHETER
INFO OM ORKLA

  litt fakta
Fiskeregler
  lokal for Orkla
  regulations for angling
  fiskeravgift
  desinfisering
HUSK!!!
  unngå sykdom
  huskeregler
Fisketips
  mark - sluk - flue
Statistikk
  Rapporter
  1966 - 2004
  1876 - 1965
 


UNNGÅ SPREDNING AV FISKESYKDOMMER

VIS AKTSOMHET NÅR DU FISKER I ELVER OG VASSDRAG!

I 35 AV LANDETS VASSDRAG finnes lakseparasitten GYRODACTYLUS SALARIS, en lakseparasitt som dreper laksungene og som utrydder laksestammen i vassdragene. I vår nærhet er Driva, Bævra, Figga og Byaelva/ Ogna smittet. Gyrodactylus salaris er i dag den største sykdomstrusselen mot de norske laksestammene. MANGE ELVER har hatt utbrudd av FURUKULOSE, en bakteriesykdom som i første rekke kan gjøre stor skade på laks. Sykdommen er påvist i blant annet Namsen, Surna og Gaula, og i mindre vassdrag i Nord-Trøndelag har dødligheten på laks vært veldig stor. FLERE ANDRE SYKDOMMER kan spres fra oppdrettsanlegg til våre elver.

LAKSEELVENE I MIDT-NORGE HØRER TIL DE BESTE I LANDET.
LA OSS HOLDE DEM FRI FOR SMITTE!

 • Fiskeredskap, spesielt håver og garn, må være helt tørre før de brukes i nye vassdrag. De fleste elvene har egne regler om desinfisering av fiskeutstyr. Det samme gjelder støvler, båt, påhengsmotor og annet utstyr
 • Utsetting av fisk fra andre vassdrag må ikke finne sted uten spesiell tillatelse.
 • Fisk fanget i ett vassdrag må ikke sløyes eller vaskes i et annet vassdrag.
 • Vannbeholdere som er fylt i ett vassdrag må ikke tømmes i et annet vassdrag.
 • Vær på vakt! Har du mistanke om at fisken er syk, er det viktig at vetrinærmyndighetene varsles. Du bør også varsle grunneier.

  LEVERING AV SYK/DØD FISK kan avtales med Mattilsynet på Fannrem.


 • www.orklaguide.com
     
  RK