Arkiv

 

Driftsplan på nett

2024:

Protokoll RS-møte 2024

Protokoll fra valgkretsmøte i Orkdal 2024

Protokoll fra valgkretsmøte i Meldal 2024

Protokoll fra valgkretsmøte i Rennebu 2024

2023:

Protokoll rs-møte høst 2023

Protokoll fra høstmøte felles for alle kretsene 23

Protokoll RS-møte 2023

Protokoll fra valgkretsmøte i Meldal 2023

Protokoll fra valgkretsmøte i Rennebu 2023

Protokoll fra valgkretsmøte i Orkdal 2023

Protokoll ekstraordinært RS-møte 23

2022:

Protokoll RS høst 2022

Protokoll fra høstmøte felles for alle kretsene 22

Protokoll fra RS-møte våren 2022

Protokoll fra valgkretsmøte i Rennebu 2022

Protokoll fra valgkretsmøte i Orkdal 2022

Protokoll fra valgkretsmøte i Meldal 2022

Orklainfo nr 2 2022

Orklainfo nr 1 2022

Styremøter:

20220421 Innkalling til styremøte i Orkla Fellesforvaltning

20220328 Innkalling til styremøte i Orkla Fellesforvaltning

Referat 20220328

20220202 Innkalling til styremøte i Orkla Fellesforvaltning

Referat 20220202

2021:

Årsmelding 2021

Protokoll RS-møte høst 21

Styremøter

Innkalling styremøte 20211206

Referat 20211206

Innkalling styremøte 20211007

Referat 20211007

Innkalling styremøte 20210713

Referat 20210713

Innkalling styremøte 20210621

Referat 20210621

innkalling styremøte 20210302

Referat 20210302

Høstmøtet:

Protokoll fra høstmøte felles for alle kretsene 21

Presentasjon fiskeregler Orkla v/ K.T. Guttvik (Statsforvalteren i Trøndelag)

Gytebestandsmål i Orkla v/ P. Fiske (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning)

Fangsttall og overvåkingsdata av laksebestanden i Orkla (Orkla Fellesforvalting)

Møter med valg:

Organisasjon 2021

Protokoll RS-møte 2021

Protokoll fra valgkretsmøte i Orkdal 2021

Protokoll fra valgkretsmøte i Meldal 2021

Protokoll fra valgkretsmøte i Rennebu 2021

Orklainfo nr 3 2021

Smittevernplan for Ert 2021

Orklainfo nr 2 2021

Orklainfo nr 1 2021

2020:

Årsmelding 2020

Høstmøtet – presentasjon av årets sesong

Smittevernplan for Ert 2020

Orklainfo nr 2 2020

Organisasjon 2020

Protokoll RS-møte 2020

Protokoll fra valgkretsmøte i Rennebu 2020

Protokoll fra valgkretsmøte i Orkdal 2020

Protokoll fra valgkretsmøte i Meldal 2020

Orklainfo nr 1 2020

2019:

årsmelding 2019

Høstmøtet – presentasjon av årets sesong

Organisasjon 2019

Protokoll RS-møte 2019

Protokoll fra valgkretsmøte i Rennebu 19

Protokoll fra valgkretsmøte i Orkdal 19

Protokoll fra valgkretsmøte i Meldal 19

2018:

årsmelding 2018

Protokoll fra høstmøte felles for alle kretsene 18

Organisasjon 2018

Protokoll RS-møte 2018

Protokoll fra valgkretsmøte i Rennebu 18

Protokoll fra valgkretsmøte i Orkdal 18

Protokoll fra valgkretsmøte i Meldal 18

2017:

årsmelding 2017

Protokoll fra høstmøte felles for alle kretsene 17

Organisasjon 2017

Protokoll RS-møte 2017

Protokoll fra valgkretsmøte i Rennebu 17

Protokoll fra valgkretsmøte i Orkdal 17

Protokoll fra valgkretsmøte i Meldal 17