Organisasjonen

Styret 2023

Styrets leder: Helge Klungland

Styrets nestleder: Erik Dragset

 

Orkdal:

Beate Nordsteien (2022), Helge Klungland (2021),

vara for 1 år: Lillian Asbøll Opøyen

Meldal:

Erik Dragset (2022), Oddmund Grefstad (2021),

vara for 1 år: Harald Skagemo

Rennebu:

Trond-Brage Kosberg (2022), Camilla Aas (2021),

vara for 1 år: Joar Fjellstad

Valgåret i parantes.

 

Representantskapet

Orkdal

Beate Nordsteien, Lillian Asbøll Opøyen, Erlend Olsø, Ole Gunnar Opøien, Torleif Moe og Helge Klungland. Vara: Rune Kvikne.

Meldal

Erik Dragset, Olav Kvam, Erik Kalstad, Oddmund Grefstad og Harald Skagemo.
Vara: Marius Pettersen.

Rennebu

Trond Brage Kosberg, Mari Stene, Camilla Aas og Stig Kristiansen. Vara: Ragnhild Løvseth Øverland

 

Representantskapet velges for 1 år. De som velges inn i styret velges inn i representantskapet for 2 år.