Oppsynspersonell

For å styrke vår oppsynsvirksomhet søker vi nå oppsynspersonell som i laksesesongen skal delta i det oppsyns- og tilsynsarbeidet i vassdraget. Vi legger spesielt vekt på: - Gode kommunikasjonsevner - Evne til å jobbe selvstendig - Faglig ...

Pukkellaks

Sesongen 2017 fikk vi en god del pukkellaks i elva, noe som også skjedde i mange andre norske, danske, svenske og britiske elver. Pukkellaksen er svartlistet. Pukkellaksen er egentlig en stillehavslaks, men russerne ...

Desinfisering

Kravet om desinfisering står i fiskereglene for Orkla §7. Vi har 6 desinfiseringsstasjoner i Orkla; 2 i hver kommune. Rettighetshavere og andre kortselgere skal spørre etter desinfiseringsattest ved salg av fiskekort. Oppsynet vil kontrollere ...