Meget god juni

Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt midtsesongevalueringsmøte den 6. juli. Svært gode fangster og en god oppgang av stor og mellomstor laks gjør at styret finner det mest sannsynlig at gytebestandsmålet for ...