Oppsynspersonell

For å styrke vår oppsynsvirksomhet søker vi nå oppsynspersonell som i laksesesongen skal delta i det oppsyns- og tilsynsarbeidet i vassdraget. Vi legger spesielt vekt på: - Gode kommunikasjonsevner - Evne til å jobbe selvstendig - Faglig ...