Hva gjør du når du fanger en pukkellaks

De siste dagene er det fanget flere pukkelaks i Namsen, Surna og Driva. Også i Verdalselva i Trondheimsfjorden er det blitt fanget 1 pukkellaks. NINA har laget en fin infoside om hvordan du rapporterer en pukkellaks. Husk at fisken skal avlives.

NINA’s side om rapportering av pukkellaks.