Hvordan ta fangstbilder av avlivet fisk?

  1. Sørg for å få med hele fisken (både hodet og spolen)
  2. Fisken skal være midt i bildet og ligge/henge med bredsiden mot fotografen
  3. Bildet skal tas vinkelrett på fisken
  4. Legg et målebånd /målestokk ved siden av fiske