Bruhølen

Elvens lengde: 500 m, tosidig

Valdet starter nedenfor brua som går over til Øyum. Det er egnet for alle typer redskap. Det er gapahuk på begge sider.

Bruhølen

Informasjon

Beliggenhet: Vormstad

Overnattingsmuligheter: hytte

Utleietype: Eksklusivt utleie på ukesbasis

Pris: Etter avtale

Eierinformasjon

Lillian Asbøll Opøyen
Telefon: 95073302
Epost: lillian.asboll.opoyen@stolav.no