Sørgård Rikstad

Elvens lengde: 450 + 570 meter, Ensidig med delvis motfiske

Todelt vald. Vollhølen: Grusvei langs hele valdet. Hytte like ved valdet. Godt fiskbart hele strekningen, med en dyp høl på slutten av strekningen. Passer best for flue.

Reshølen: Godt fiskbart på 400 meter av strekningen. Innløpet til Reshølen hvor Resa fra Resfjellet renner inn i Orkla regnes som en god fiskeplass, da laksen stanser opp her. Passer for all redskap.

Informasjon

Beliggenhet: Å i Meldal

Overnattingsmuligheter: hytte og telt/campingvogn

Utleietype: Eksklusivt utleie på ukesbasis

Pris: Etter avtale

 

Eierinformasjon

Oddmund Grefstad

Adresse: Rikstadgrenda 4 7335 Jerpstad
Telefon: 91577735
Epost: oddmund@loqal.no