• ukategorisert

    Kretsmøtene våren 2021 – utsettest inntil videre

    Kretsmøter for rettighetshavere i Orkdal, Meldal og Rennebu: Antall påmeldte deltakere til de tre møtene ble for høyt til at vi kan gjennomføre vårens møter innenfor covid-forskriften. Dette er nå bekreftet av smittevernlegene i Orkland og Rennebu. Vi må derfor utsette møtene inntil videre. Nye datoer kommer når møtene blir mulig å gjennomføre på en slik måte at alle som ønsker det skal få delta.   Innkalling står ellers som utsendt, nye datoer kommer når det åpnes for det.  Orkla-info nr 1 2021 med innkalling til kretsmøter og innstillinger fra valgkomiteene.

  • ukategorisert

    Kretsmøtene våren 2021

    Kretsmøter for rettighetshavere i Orkdal, Meldal og Rennebu: Tirsdag 13. april: Orkdal krets  Bårdshaug Herregård Onsdag 14. april: Meldal krets Kommunestyresalen, Meldal kommunehus Torsdag 15. april: Rennebu krets Mjuklia gjestegård   Alle møtene starter kl 19.00 Orkla-info nr 1 2021 med innkalling til kretsmøter og innstillinger fra valgkomiteene.   NB! På grunn av koronasituasjonen må vi ha skriftlig påmelding med navn og mobilnummer senest 8.april, enten på mail: rune@orklaguide.com eller på sms: 92401517. Nasjonale anbefalinger gjør at vi ber om at det stiller maks en person fra hvert vald/ rettighetshaver.   Vi tar forbehold om at møtene kan bli utsatt hvis de ikke lar seg gjennomføres innenfor gjeldene smitteverntiltak.