Categories Archives

51 post(s) in ukategorisert

Svært god start på sesongen 2022!

Halvparten av juni er unnagjort og fisket så langt har vært historisk godt: 7,5 tonn og nesten 1000 laks tatt! Prikken over i-en er selvsagt Alan Steinsvoll sin laks på 125 cm og 23,6 kilo ferdig bløgga! I vår tid (Orkla Fellesforvaltning) har vi aldri registrert så stor laks. Vi gratulerer! 😊 De siste 10 år har fangstene variert fra 2,5 tonn til litt ...

Registrering via Orklakortet

Alle fiskere skal hvert år registrere seg på nytt før fisket starter i henhold til fiskereglene. I år gjøres det via registreringskortet til Orkla.  klikk her for å registrere deg som fisker Every year, all fishermen must re-register before fishing starts in accordance with the fishing rules. This year, it is done via Orkla's registration card. click here to register as ...

Orklainfo nr 2 2022

Orklainfo er et hefte vi gir ut 2 til 3 ganger i året. I maiutgaven bruker vi å samle informasjonen rettighetshavere og fiskere har bruk for i forbindelse med sesongen. Det har vi også gjort i år. I år finner du i heftet blant annet info om fiskereglene, ny app og registrering av fangst, infoplakat, desinfisering av fiske og innlevering ...

Kretsmøter i Orkla Fellesforvaltng 2022

Kretsmøter for rettighetshavere i Orkdal, Meldal og Rennebu: Mandag 28. februar: Rennebu krets - Mjuklia gjestegård Tirsdag 1. mars: Orkdal krets -  Vertshuset Fannarheimr Torsdag 3. mars: Meldal krets - Landbrukssenteret Midt, Meldal   Alle møtene starter kl 19.00 Orklainfo nr 1 2022 med saksliste og valgkomiteenes innstillinger. Skriftlig påmelding med navn og mobilnummer senest 25. februar, enten på mail: rune@orklaguide.com eller på sms: 92401517.

Fiskeregler for 2022

I forbindelse med fjorårets prosess med å fastsette regler ble det vedtatt at man skal ta en grundig gjennomgang av dagens fiskeregler og se på hvilke muligheter man har for å tilpasse reglene best mulig til dagens situasjon. I 2020 foreslo Miljødirektoratet et kutt på 2 uker i fiskesesongen i Orkla de neste 5 år, på grunn av at gytebestandsmålet ...

Nedvandring av utgytt laks over Bjørsetdammen

De siste to årene har Trønderenergi sammen med oss i Orkla Fellesforvaltning, Skandinavisk Naturovervåking og Norsk institutt for Naturforsking testet ut å kombinere lokkeflommer sammen med å stoppe kraftverket. Vi fikk prøvd dette et par tre ganger sist høst og det så tilsynelatende ut til å gi god effekt. I år går vi derfor mer systematisk til verks. Fisk er ...

Kretsmøtene våren 2021 kan gjennomføres nå

Kretsmøter for rettighetshavere i Orkdal, Meldal og Rennebu: Tirsdag 17. august : Orkdal krets  Bårdshaug Herregård Onsdag 18. august: Meldal krets Kommunestyresalen, Meldal kommunehus Torsdag 19. august: Rennebu krets Mjuklia gjestegård   Alle møtene starter kl 19.00 Orkla-info nr 3 2021 med innkalling til kretsmøter og innstillinger fra valgkomiteene.

Jevn god oppgang over Bjørsetdammen

Smålaksen har begynt å dominere, mens det er fortsatt en del mellomlaks og en og annen storlaksen som går over luka på Bjørsetdammen. Alle passeringer filmes, fisken blir klassifisert (art og kjønn), samt lengde blir satt. Dette legges fortløpende ut her: https://statistikk.skynordic.no/DataTable.aspx?Lokasjon=18&Type=1 Her kan man også bruke passeringene til å lære å se forskjell på hunn og hann. Tall fra laksetelleren er data ...