Categories Archives

28 post(s) in ukategorisert

Leirfarget vann

På Nedre Ekli har en større bjørk raste ut i elva og blitt liggende i strømmen å grave ut leire. Dette ga i perioder sterkt farget vann fra Nedre Eikli og ned. I går fikk vi hjelp av en av rettighethaverne på Eiklivaldet til å kappe treet. Rota ble liggende igjen. Bratt elvebredd gjorde det vanskelig å få løftet den ut ...

Brudd på hunnlaksfredningen

En norsk fisker fikk i går gebyr, da han ikke har overholdt fredningen av hunnlaks. Han hadde avlivet en hunnlaks etter fredningen trådte i kraft. Fiskeren godtok gebyret på stedet Hunnlaksen er som kjent fredet i hele juli og august. Les de komplette fiskeregler her Hvordan se forskjell på hunn og hann    

Dansker tatt for manglende desinfisering

I går kveld ble noen dansker sjekket i den nedre halvdelen av Orkla. Kontrollen ble gjennomført etter et tips pga mistanke om uregelmessigeheter. Tipset viste seg å stemme og to danske fiskere ble ilagt gebyr på kr. 3000,- for manglende desinfisering. Gebyret ble godtatt og betalt på stedet. Reglene for desinfisering har vært de samme over flere år nå og komplette ...

Tidenes junifiske?

Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt midtsesongevalueringsmøte den 9. juli. Gode fangster, færre fiskere og en god oppgang gjør at styret finner det sannsynlig at gytebestandsmålet for 2020 oppnås. Forventninger om en tilstrekkelig gytebestand ved sesongslutt gjør at styret ser ikke behov for å endre fiskereglene for resten av sesongen.   Les notat fra midtsesongvurderingen her Prestentasjon av situasjonen midtveis

Sesongstarten 2020

Årets start ble veldig spesiell. Mange som har vært med på åpningen i mange år måtte i år sitte hjemme pga av innreiserestriksjonene. Fiskerne som kunne komme møtte ei flomstor elv som ikke var fiskbar mange steder. De valdene som var fiskebare opplevde man etterhvert gode fangster, feit og fin fisk i meget god kondisjon. Etterhvert har elva falt mer og mer, ...

Smittevernsplan 2020

Elvene Rundt Trondheimsfjorden har utarbeidet en egen smittevernplan for sesongen 2020. Planen er til bruk for medlemselvene Gaula, Orkla og Verdalselva. Planen har vært ute til gjennomsyn/høring hos smittevernlegene i de berørte kommunene. Alle innspill og kommentarer som har kommet inn i denne prosessen er blitt hensyntatt og innlemmet i planen. Det betyr at denne planen er godkjent av våre smittevernsleger ...

Årets sesong

Det er nå under to måneder igjen til 1. juni og starten av årets laksesesong. En sesong som ser ut til å bli annerledes enn noen av de foregående laksesesongene. I store deler av verden er det innført unntakstilstand og det er strenge restriksjoner knyttet til reiselivet spesielt mellom land, men også mellom landsdeler. I den lokale forvaltningen jobber vi med ...

Fiskeregler for 2020 er vedtatt

Forrige uke var preget av mange møter, foredrag, innspill og diskusjoner. Uken ble avsluttet med at styret i Orkla Fellesforvaltning 29/11-2019 vedtok følgende: Fiskeregler Orkla 2020: Sesong: 1. juni – 31. august Fredninger(ikke åpnet for uttak) All ørret er fredet hele sesongen All hunnlaks fra og med 1. juli Kvoter : Døgnkvote 1 laks Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over  80 cm ...