Stans av fiske i Orklavassdraget

Sjokket over at vi fikk en bråstans av fiske har fortsatt ikke helt lagt seg. Mange har behov for informasjon om status og hva som vil skje. Vi har prøvd å svare ut alle henvendelser fortløpende, men det er ikke sikkert vi har fått svart alle telefoner og meldinger som har kommet. Vi beklager og håper på forståelse for dette da vi har begrensede ressurser og svært mye skjedde på en gang.

Søknad om gjenåpning
Etter en omfattende møtevirksomhet i helga hadde vi tirsdagskveld et nytt ekstraordinært styremøte. Styret utarbeidet en søknad om gjenåpning av fiske i Orkla med bakgrunn i at vi er bekymret over all oppdrettslaksen som nå har fri vei opp i elva. I alt er det tatt ut 21 oppdrettslaks i Orkla, 20 på stang og Skandinavisk Naturovervåking tok ut en med harpun. Hele 15 av disse ble tatt uka før stenging, alle nedstrøms Bjørsetdammen.
Alle er stor fisk (ca 7 – 10 kilo) som kunne ha gjort stor skade hvis de hadde fått blitt i elva til gyting.  Situasjonen er ekstra alvorlig i og med at laksen kan ha med seg smitte av BKD. Vi mener derfor at det av stor betydning at fisket kan gjenopptas og flere oppdrettslaks kan tas ut av elven. Orkla har alle de siste fire årene oppnådd gytebestandsmålet og har en robust laksestamme. I 2022 og 2023 hadde vi de to beste årene noensinne når det kommer til laks som har passert kameraet og antall gytegroper. Kameraet på Bjørsetdammen gir oss en god mulighet til å følge utviklingen nøye.

Nye fiskeregler ved en eventuell gjenåpning
Noe av Miljødirektoratets argumentasjonen for stans i fiske var et halvert innsig. Derfor vedtok styret nye fiskeregler ved en eventuell åpning: en halvering av sesongkvoten fra fire til to laks, videreføring av fredning av all laks og 65 cm og full holaksfredning.
Orkla har fiskere som i mange år har operert med gjenutsetting og en slik innstramming vil derfor gjennomføres på en forsvarlig måte. Vi har i år ansatt flere oppsyn enn tidligere og har mulighet for å styrke oppsynet ytterligere.

MD vurderer på nytt 5. juli
Søknaden ble sendt tirsdagskveld. MD sier de vil vurdere situasjonen på nytt 5. juli med bakgrunn av informasjon som de mottar. Det blir i mellomtiden ikke åpnet for fiske i noen av de vassdragene som nå er stengt.

Overvåkingstall
Trolig vil lite eller ingenting skje før MD sin evaluering fredag 5. juli.
Så det er lite vi kan gjøre annet enn å håpe på bedring i tallene fra overvåkingen av lakseinnsig-til-trondheimsfjorden ute i Agdenes og på laksetelleren på Bjørset

Orkla Fellesforvaltning følger situasjonen tett og vil komme med ny informasjon så fort noe nytt skjer.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *