Stans av alt fiske i Orkla fra og med 23. juni  

I går fastsatte Miljødirektoratet en ny Forskrift om stans i fisket etter anadrom laksefisk. Forskriften gjelder 33 vassdrag fra sør og nordover til Namsen. Orkla er inkludert i forskriften og alt fiske blir derfor stanset natt til søndag.

Vi har forståelse for at dette vil få store konsekvenser både for grunneiere og for våre mange laksefiskere. Det er kritisk når et så alvorlig vedtak blir kunngjort med kun en dags varsel.

Orkla Fellesforvaltning støtter ikke vedtaket fra Miljødirektoratet og vil arbeide for å gjenåpne fisket.

Villaksfiske er en stor næring i Orkla og andre elver og vi reagerer på at en så drastisk forskrift blir gitt med en dags varsel. Det vil heller ikke bli åpnet for fiske etter anadrom laksefisk med kilenot, stang eller håndsnøre i Trondheimsfjorden.

Orkla Fellesforvaltning innførte på mandag fredning av all laks over 65 cm. Dette ble gjort for å sikre gytebestanden. Den siste uken har vi også opplevd en klar økning i fangstene, noe Miljødirektoratet har god kjennskap til. Vi kan også vise til en klar forbedring av antall laks som passerer kameraet på Bjørsetdammen. De siste 6 dagene har over 100 laks passert kameraet på dammen, noe som er en klar forbedring fra de foregående ukene. 2/3 av disse var storlaks. Enda mer gledelig er det at 180 sjøørret passerte i den samme perioden. Det er et sjeldent høye tall. Heller ikke denne informasjonen veide tungt nok når vedtakene ble gjort. Orkla er en av få elver i Trondheimsfjorden som har oppnådd gytebestandsmålet de siste 4 årene. Det er også høy gjenutsetting i Orkla som tar vare på gytelaksen. Vi mener derfor at forvaltingen av laksefiske hos oss er både godt faglig fundert og bærekraftig.

Orkla er den elva i Trøndelag som har hatt mest oppdrettslaks i årets sesong (17 laks er registrert på laksebørsen). Uten at det blir fisket i elva risikerer vi å miste litt av oversikten over innsiget. Her kan vi informere om at dykkere fra Skandinavisk Naturovervåking vil gjøre undersøkelser/tiltak i Orkla allerede på mandag førstkommende uke. Vi vil også følge nøye med på kameraet på Bjørsetdammen.

Tilbakemeldingen vi får fra Miljødirektoratet er at en gjenåpning av fiske i Orkla avhenger av bedre fangster i nota på Agdenes og bedre tall over Bjørsetdammen.

Styret i Orkla Fellesforvaltning møtes hyppig for å drøfte situasjonen og mulige tiltak. Vi vil også ha kontakt opp mot Miljødirektoratet og andre faglige instanser.

Miljødirektoratet har nytt møte i 5. juli der det vil bli gjort en ny vurdering.

Med vennlig hilsen
Styret i Orkla Fellesforvaltning

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *