Author Archives

31 post(s) from Rune Krogdahl

Fiskeregler for 2021

Prosessen med å fastsette regler har vært noe annerledes i år. I og med det er nye sentrale fiskereglene fra og med 2021 har disse vært en viktig del av diskusjonene. I forslaget som kom i vår foreslo Miljødirektoratet et kutt på 2 uker i fiskesesongen i Orkla de neste 5 år. Dette på grunn av at gytebestandsmålet som er fastsatt ...

Leirfarget vann

På Nedre Ekli har en større bjørk raste ut i elva og blitt liggende i strømmen å grave ut leire. Dette ga i perioder sterkt farget vann fra Nedre Eikli og ned. I går fikk vi hjelp av en av rettighethaverne på Eiklivaldet til å kappe treet. Rota ble liggende igjen. Bratt elvebredd gjorde det vanskelig å få løftet den ut ...

Brudd på hunnlaksfredningen

En norsk fisker fikk i går gebyr, da han ikke har overholdt fredningen av hunnlaks. Han hadde avlivet en hunnlaks etter fredningen trådte i kraft. Fiskeren godtok gebyret på stedet Hunnlaksen er som kjent fredet i hele juli og august. Les de komplette fiskeregler her Hvordan se forskjell på hunn og hann    

Dansker tatt for manglende desinfisering

I går kveld ble noen dansker sjekket i den nedre halvdelen av Orkla. Kontrollen ble gjennomført etter et tips pga mistanke om uregelmessigeheter. Tipset viste seg å stemme og to danske fiskere ble ilagt gebyr på kr. 3000,- for manglende desinfisering. Gebyret ble godtatt og betalt på stedet. Reglene for desinfisering har vært de samme over flere år nå og komplette ...

Tidenes junifiske?

Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt midtsesongevalueringsmøte den 9. juli. Gode fangster, færre fiskere og en god oppgang gjør at styret finner det sannsynlig at gytebestandsmålet for 2020 oppnås. Forventninger om en tilstrekkelig gytebestand ved sesongslutt gjør at styret ser ikke behov for å endre fiskereglene for resten av sesongen.   Les notat fra midtsesongvurderingen her Prestentasjon av situasjonen midtveis

Sesongstarten 2020

Årets start ble veldig spesiell. Mange som har vært med på åpningen i mange år måtte i år sitte hjemme pga av innreiserestriksjonene. Fiskerne som kunne komme møtte ei flomstor elv som ikke var fiskbar mange steder. De valdene som var fiskebare opplevde man etterhvert gode fangster, feit og fin fisk i meget god kondisjon. Etterhvert har elva falt mer og mer, ...

Smittevernsplan 2020

Elvene Rundt Trondheimsfjorden har utarbeidet en egen smittevernplan for sesongen 2020. Planen er til bruk for medlemselvene Gaula, Orkla og Verdalselva. Planen har vært ute til gjennomsyn/høring hos smittevernlegene i de berørte kommunene. Alle innspill og kommentarer som har kommet inn i denne prosessen er blitt hensyntatt og innlemmet i planen. Det betyr at denne planen er godkjent av våre smittevernsleger ...