Author Archives

16 post(s) from Rune Krogdahl

Intensiverer oppsynet

Tidligere i denne uka ble det funnet en hunnlaks flytende i de nedre delene av elva.  Fisken på 101 cm var blitt kleppet, filetert og kastet ut i elva. Ta kontakt med oss hvis du har sett noe eller vet mer om denne laksen. Ta kontakt på mob +47 924 01 517 eller mail rune@orklaguide.com. Vi kommer til å intensivere ...

Svensk fisker tatt for kvotebrudd

I siste uke ble en svensk fisker tatt for kvotebrudd i den øvre halvdelen av Orkla. Grunneier hadde fått tips fra et observant vitne og konfronterte fiskeren med dette. Etterhvert innrømte fiskeren hva som hadde skjedd.  Grunneier informerte så oss om saken. Da dette er et brudd på kvotereglene ble fiskeren ilagt et gebyr på kr. 6000,-, samt bortvist for ...

Sykdomsutbruddet blant villlaks

Fortsatt er det ukjent hva som forårsaker sykdomsutbruddet blant villlaks. Spesielt Enningsdalselva er utsatt, hvor det nå er 60- 70 syke/ døde fisk. Universitetet i Bergen har funnet 3 bakterietyper i den døde fisken fra Enningsdalselva, men er usikker om noen av dem kan forårsake dødligheten. Syk fisk er meldt inn fra 8 norske elver, samt elv(er) i Sverige, Danmark, ...

Vi er godt i gang!

Per Inge tok sin første for året allerede 12 minutter over 12. En nydelig laks på 98 cm tatt på flue i Haukåshølen på valdet Valstad,  som han satte pent ut igjen. Ser ut som den ble den første laksen i elva i år. :-) Vi har nå passert 20 laks og her er noen flere bilder av begivenhetene. :-)

Skjellprøver av all avlivet laks

Vi minner om at det i fiskereglene er krav om at det skal leveres skjellprøver av ALL avlivet fisk. Formålet er å fortløpende overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene. Skriv mobilnummer bak på konvolutten, da vil du få en sms så fort din prøve er analysert. Innlevering kan skje ved kasser merket med skjellprøver eller elvene.no, samt på desinfiseringsstasjonene. ...

Oppsynspersonell

For å styrke vår oppsynsvirksomhet søker vi nå oppsynspersonell som i laksesesongen skal delta i det oppsyns- og tilsynsarbeidet i vassdraget. Vi legger spesielt vekt på: - Gode kommunikasjonsevner - Evne til å jobbe selvstendig - Faglig kunnskap rundt villaks og laksefiske - Faglig kunnskap knyttet til lovgivningen for laksefisk. - Språklige kvalifikasjoner - Førerkort kl b Egen bil benyttes i arbeidet. Lønn etter avtale og kjøregodgjørelse etter statens ...

Pukkellaks

Sesongen 2017 fikk vi en god del pukkellaks i elva, noe som også skjedde i mange andre norske, danske, svenske og britiske elver. Pukkellaksen er svartlistet. Pukkellaksen er egentlig en stillehavslaks, men russerne har i flere år satt den ut på Kolahalvøya og Kvitsjøen. De har derfor ikke vært uvanlig i Finnmark, men da ikke i ett så stort antall som ...

Desinfisering

Kravet om desinfisering står i fiskereglene for Orkla §7. Vi har 6 desinfiseringsstasjoner i Orkla; 2 i hver kommune. Rettighetshavere og andre kortselgere skal spørre etter desinfiseringsattest ved salg av fiskekort. Oppsynet vil kontrollere om fiskerne har den nødvendige attesten. Desinfisering er gratis for personer under 18 år. Desinfiseringsstasjonene er ved: Fannrem: Vertshuset Fannarheimr 72 48 53 89 -997 02 938 Vormstad: Tidligere Vormstad Camping 977 ...