Author Archives

57 post(s) from Rune Krogdahl

Stans i Svorkmo kraftverk i neste uke (uke 32)

Vi har fått beskjed fra Kraftverkene i Orkla om at de må gjennomføre en 3-dagers stans fom. tirsdag 9. august for å gjennomføre vedlikeholdsarbeid i Svorkmo kraftstasjonen. Blir det lite nedbør i neste uke vil det i praksis bety noe mindre vann i elva nedstrøms utløpet av Svorkmo kraftverk enn normalt. Produksjonsvann i siste halvdel av juli har variert fra 10 – ...

Meget god juni

Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt midtsesongevalueringsmøte den 6. juli. Svært gode fangster og en god oppgang av stor og mellomstor laks gjør at styret finner det mest sannsynlig at gytebestandsmålet for 2022 oppnås. Forventninger om en tilstrekkelig gytebestand ved sesongslutt gjør at styret ser ikke behov for å endre fiskereglene for resten av sesongen. Tall fra laksetelleren er en del ...

Svært god start på sesongen 2022!

Halvparten av juni er unnagjort og fisket så langt har vært historisk godt: 7,5 tonn og nesten 1000 laks tatt! Prikken over i-en er selvsagt Alan Steinsvoll sin laks på 125 cm og 23,6 kilo ferdig bløgga! I vår tid (Orkla Fellesforvaltning) har vi aldri registrert så stor laks. Vi gratulerer! 😊 De siste 10 år har fangstene variert fra 2,5 tonn til litt ...

Registrering via Orklakortet

Alle fiskere skal hvert år registrere seg på nytt før fisket starter i henhold til fiskereglene. I år gjøres det via registreringskortet til Orkla.  klikk her for å registrere deg som fisker Every year, all fishermen must re-register before fishing starts in accordance with the fishing rules. This year, it is done via Orkla's registration card. click here to register as ...

Orklainfo nr 2 2022

Orklainfo er et hefte vi gir ut 2 til 3 ganger i året. I maiutgaven bruker vi å samle informasjonen rettighetshavere og fiskere har bruk for i forbindelse med sesongen. Det har vi også gjort i år. I år finner du i heftet blant annet info om fiskereglene, ny app og registrering av fangst, infoplakat, desinfisering av fiske og innlevering ...