Author Archives

29 post(s) from Rune Krogdahl

Sesongen 2019 snart historie

Nå er det litt over 1 døgn igjen av sesongen 2019. Vi har allerede startet litt på oppsummeringen. Denne uka hadde vi vårt årlig oppsummeringsmøte med ulike aktører i elva. Sjelden er vel så mye erfaring og kompetanse om Orkla-laksen samlet i ett rom! Vi har lagt ut vår presentasjon om sesongen sett fra forvaltningen her: Oppsummering 2019 Det er kun foreløpige ...

Farget vann

Denne uke har vannet i Orkla vært en del farget. Først startet den å grave i leire et område ved Blåsmo (Nedre Ekli). Dette skjer av og til på lave vannstander og forholdsvis varm elv. Noen graders endring eller vannføringsendringer kan endre på det. I området fra og med Blåsmo og ned er det mye leire som ligger blottlagt i ...

Innfører hunnlaksfredning fra og med 25. juli

Styret i Orkla Fellesforvaltning vedtok på møte 4. juli å avvente eventuelle tiltak og satte et nytt evalueringsmøte den 18.07 kl 17:00. På dette møtet har styret vedtatt å frede all hunnlaks fra og med onsdag 25. juli. Bakgrunnen for fredningen er svært lavt innsig av smålaks og mellomlaks. Det er også et lavt antall laks som går over Bjørsetdammen.   Linker:   Mer ...

Intensiverer oppsynet

Tidligere i denne uka ble det funnet en hunnlaks flytende i de nedre delene av elva.  Fisken på 101 cm var blitt kleppet, filetert og kastet ut i elva. Ta kontakt med oss hvis du har sett noe eller vet mer om denne laksen. Ta kontakt på mob +47 924 01 517 eller mail rune@orklaguide.com. Vi kommer til å intensivere ...

Svensk fisker tatt for kvotebrudd

I siste uke ble en svensk fisker tatt for kvotebrudd i den øvre halvdelen av Orkla. Grunneier hadde fått tips fra et observant vitne og konfronterte fiskeren med dette. Etterhvert innrømte fiskeren hva som hadde skjedd.  Grunneier informerte så oss om saken. Da dette er et brudd på kvotereglene ble fiskeren ilagt et gebyr på kr. 6000,-, samt bortvist for ...

Sykdomsutbruddet blant villlaks

Fortsatt er det ukjent hva som forårsaker sykdomsutbruddet blant villlaks. Spesielt Enningsdalselva er utsatt, hvor det nå er 60- 70 syke/ døde fisk. Universitetet i Bergen har funnet 3 bakterietyper i den døde fisken fra Enningsdalselva, men er usikker om noen av dem kan forårsake dødligheten. Syk fisk er meldt inn fra 8 norske elver, samt elv(er) i Sverige, Danmark, ...

Vi er godt i gang!

Per Inge tok sin første for året allerede 12 minutter over 12. En nydelig laks på 98 cm tatt på flue i Haukåshølen på valdet Valstad,  som han satte pent ut igjen. Ser ut som den ble den første laksen i elva i år. :-) Vi har nå passert 20 laks og her er noen flere bilder av begivenhetene. :-)

Skjellprøver av all avlivet laks

Vi minner om at det i fiskereglene er krav om at det skal leveres skjellprøver av ALL avlivet fisk. Formålet er å fortløpende overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene. Skriv mobilnummer bak på konvolutten, da vil du få en sms så fort din prøve er analysert. Innlevering kan skje ved kasser merket med skjellprøver eller elvene.no, samt på desinfiseringsstasjonene. ...