Fiskeregler for 2021

Prosessen med å fastsette regler har vært noe annerledes i år. I og med det er nye sentrale fiskereglene fra og med 2021 har disse vært en viktig del av diskusjonene.
I forslaget som kom i vår foreslo Miljødirektoratet et kutt på 2 uker i fiskesesongen i Orkla de neste 5 år. Dette på grunn av at gytebestandsmålet som er fastsatt ble ikke nådd i 2016 og 2019. Sommeren er brukt til å jobbe for å få opprettholde en 3. måneders fiskesesong, et viktig mål for forvaltningen av fiskebestanden.

Og vi har nådd fram!

I brevet fra Miljørdirektoretet som ble oversendt til departementet for vedtak foreslås det nå en 3. måneders sesong.

Med bakgrunn i den krevende oppgaven det har vært å oppnå gytebestandsmålet de senere årene, ønsker styret å utrede nye virkemiddel i fiskereglene fram mot vedtak om nye fiskeregler i 2022. Dette bygger på et behov for å få en enda sterkere føre-var-tilnærming, samt å få et større handlingsrom i samband med midtsesongevalueringen. Styret vil legge opp til en bred prosess hvor elveeierne og brukerne av elva vil bli hørt, samt en tett dialog med kunnskapsmiljøene.
Større endringer av fiskeregler er avhengig av god involvering og forankring. Styret mener derfor det nødvendig at man kjører en grundig prosess for å forberede både fiskere og rettighetshavere på en eventuelt endring i regler. Større endringer etter en så god sesong som 2020 vil det også være vanskelig å få forståelse og aksept for.

Forutsatt at departementet vedtar de foreslåtte sentrale fiskeregler vedtok styret i Orkla Fellesforvaltning 26/11-2020 følgende:

Fiskeregler Orkla 2021:
Sesong: 1. juni – 31. august

Fredninger(ikke åpnet for uttak)

  • All ørret er fredet hele sesongen
  • All hunnlaks fra og med 1. juli

Kvoter :

  • Døgnkvote 1 laks
  • Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over  80 cm og maks 1 kan være hunnlaks

Fiskereglene ble enstemmig vedtatt.

Oppsummering av sesongen 2020: Hostmotet-2020.pptx
Miljødirektoratets forslag: forskrift-om-fiske-2021-2025

 

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *