Oppdrettslaks eller villaks/ sjøørret?

Vi kommer med nok en oppfordring om å sette seg grundig inn i forskjeller mellom oppdrett og laks/sjøørret.
Hvert år blir tatt flere store sjøørret og flergangsgytere av laks som feilaktig blir avlivet på grunn av at de har likhetstrekk med oppdrettslaks. I år har vi allerede nå opplevd at både flergangsgytere og stor sjøørret er avlivet i den tro at de var oppdrettsfisk. For laksebestanden og sjørretbastanden i elva er disse veldig verdifulle fisker. Sett derfor av litt tid til å repetere kjennetegnene for oppdrettslaks kontra flergansgyter og stor sjøørret. Her er flere hefter som kan være til hjelp:
Veterinærinstituttet

Fiskeridirektoratet

Norske Lakseelver

Å skille hunnlaks fra hannlaks er heller ikke alltid like lett og spesielt ikke tidlig i sesongen. Skandinavisk naturovervåking er landets ledende på videotelling av laks og har mange års erfaring på å skille hunn fra hann. Alle passeringer på Bjørsetdammen blir filmet av undervannskamera, fisken blir så art- og kjønnsbestemt. Man kan dra mye lærdom ut av dette arbeidet, spesielt i å skille hunn fra hann. Analyserte passeringer fra de 5 siste års tellinger ligger her:

videoanalyser Bjørsetdammen

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *