Lakselva Orkla – sør i Trondheimsfjorden

ORKLA er lakseførende i en strekning på 88 km, fra utløpet ved Orkanger til Stoi’n, rett nedenfor Ulsberg i Rennebu. Den lakseførende strekning berører kommunene Rennebu og Orkland.