Organisasjonen

Styret 2023

Styrets leder: Helge Klungland

Styrets nestleder: Erik Dragset

 

Orkdal:

Beate Nordsteien (2022), Helge Klungland (2023),

vara for 1 år: Lillian Asbøll Opøyen

Meldal:

Erik Dragset (2022), Oddmund Grefstad (2023),

vara for 1 år: Erik Kalstad

Rennebu:

Trond-Brage Kosberg (2022), Mari Stene (2023),

vara for 1 år: Mikkel Andre Myrmo

Valgåret i parantes.

 

Representantskapet

Orkdal

Torleif Moe, Erlend Olsø, Ole Gunnar Opøien, Beate Nordsteien, Helge Klungland, Lillian Asbøll Opøyen. Vara: Rune Kvikne.

Meldal

Erik Kalstad, Erik Dragset, Oddmund Grefstad, Olav Kvam, Arnt Ree. Vara: Marius Pettersen.

Rennebu

Stig Kristiansen, Trond Brage Kosberg, Ola Oddvar Aas, Mari Stene. Vara: Ragnhild Løvseth Øverland.

 

Representantskapet velges for 1 år. De som velges inn i styret velges inn i representantskapet for 2 år.