Historiske tall fra 2016

Laks

Det ble registrert 3623 laks,
noe som ga en vekt på 19583,84 kilo og et gjennomsnitt på 5,4 kilo.

Disse var fordelt slik:

Storlaks: 1165 (over 7 kilo)
Mellomlaks: 1532 (mellom 3 og 7 kilo)
Smålaks 926 (Under 3 kilo)


Det ble gjenutsatt 2354 laks med en samla vekt på 12846,8 kilo og et gjennomsnitt på 5,45 kilo.

Den største laksen som ble tatt var på 18,5 kg, den ble tatt 17/07/2016 ved Øverøyen av Knut Huus-Hansen på flue.


Sjøørret 

Det ble registrert 159 sjøørret.
Dette gir en vekt på 175,9 kilo og et gjennomsnitt på 1,1 kilo.

Disse er fordelt slik:

Over 3 kilo: 4
Mellom 2 og 3 kilo: 16
Under 2 kilo 139

 

De fem største fangstene:

Nr Fisker Vekt
1 Knut Huus-Hansen 18,5
2 Erik Stolt 18
3 Jon Erik Grøset 17,4
4 Allan Dahlø 17,2
5 Magne Paulsen 17,2