• ukategorisert

  Informasjonsmøte om stans av fisket

  Tid og sted: Onsdag 17. juli kl 19:00. Løkken kulturhus, Løkken Verk Orkla fellesforvaltning inviterer med dette til infomøte 17. juli kl. 19.00 i Løkken Kulturhus, Løkken Verk. Vi ønsker å informere om Miljødirektoretat sitt vedtak om stans av fiske i Orklavassdraget, hva som er bakgrunn og begrunnelse for vedtaket. Videre vil vi ha en gjennomgang av hva Orkla Fellesforvaltning har gjort i forbindelse med Miljødirektoratets stans og planer videre. 19:00 Velkommen Helge Klungland, styreleder Orkla Fellesforvaltning 19:10 Tilltak i Orkla etter Lerøy-rømmingen og overvåking ved Bjørsetdammen Torstein Rognes, Daglig leder Skandinavisk Naturovervåking 19:30 Stans av fiske i Orkla – Oppsummering og status Rune Krogdahl, Daglig leder Orkla Fellesforvaltning 20:00…

 • ukategorisert

  Mens vi fortsatt venter…

  Lørdag 6.juli sendte vi inn noen kommentarer til Ninas statusrapport il Statsforvalter og Miljødirektoratet: I Orkla var all hunnlaks over 65 cm fredet fra sesongstart. Vi innførte en midlertidig fredning av all laks over 65 cm når innsiget og oppgangen var såpass svak. Noen hunnlaks blir avlivet i den tro at de er hannlaks. Dette ønsket vi unngå ved å frede all over 65 cm. I beregningene fra NINA anslår de at over halvparten av all avlivet er hunnlaks. Det er langt færre kilo hunnlaks avlivet i Orkla. Videre henvises det til at oppdrettslaksen går seint opp i elvene og at et sportsfiske i juli og første halvdel av august…

 • ukategorisert

  Mens vi venter…

  Årets midtsesongsevaluering ble litt spesiell. Her er evalueringen vi sendte inn til Statsforvalter og Miljødirektoratet torsdag 4. juli: Midtsesongevaluering 2024 Sesongen så langt Styret i Orkla Fellesforvaltning har i år hatt flere ekstra møter vedrørende sesongstarten. Det første møtet ble avholdt allerede 17. juni på grunn av lite innsig og liten oppgang av laks. For å være føre-var innførte styret allerede da en midlertidig fredning av all laks over 65 cm. Samme dag publiserte Vitenskapelig råd for Lakseforvalting rapporten: Status for norske laksebestander 2024 som viser at Orkla er en av få elver som har oppnådd gytebestandsmålet de siste 4 år!. Miljødirektoratet vurderte situasjonen som kritisk og innførte stans i…

 • ukategorisert

  Stans av fiske i Orklavassdraget

  Sjokket over at vi fikk en bråstans av fiske har fortsatt ikke helt lagt seg. Mange har behov for informasjon om status og hva som vil skje. Vi har prøvd å svare ut alle henvendelser fortløpende, men det er ikke sikkert vi har fått svart alle telefoner og meldinger som har kommet. Vi beklager og håper på forståelse for dette da vi har begrensede ressurser og svært mye skjedde på en gang. Søknad om gjenåpning Etter en omfattende møtevirksomhet i helga hadde vi tirsdagskveld et nytt ekstraordinært styremøte. Styret utarbeidet en søknad om gjenåpning av fiske i Orkla med bakgrunn i at vi er bekymret over all oppdrettslaksen som nå…

 • ukategorisert

  Stans av alt fiske i Orkla fra og med 23. juni  

  I går fastsatte Miljødirektoratet en ny Forskrift om stans i fisket etter anadrom laksefisk. Forskriften gjelder 33 vassdrag fra sør og nordover til Namsen. Orkla er inkludert i forskriften og alt fiske blir derfor stanset natt til søndag. Vi har forståelse for at dette vil få store konsekvenser både for grunneiere og for våre mange laksefiskere. Det er kritisk når et så alvorlig vedtak blir kunngjort med kun en dags varsel. Orkla Fellesforvaltning støtter ikke vedtaket fra Miljødirektoratet og vil arbeide for å gjenåpne fisket. Villaksfiske er en stor næring i Orkla og andre elver og vi reagerer på at en så drastisk forskrift blir gitt med en dags varsel.…

 • 2024

  Innfører midlertidig fredning av ALL laks over 65 cm

  Årets sesong har så langt vært godt under middels. Tallene fra telleren på Bjørsetdammen viser en lavere oppgang i forhold til vanlig og fangstene er en god del lavere enn hva man skulle forvente seg. Derfor flytter vi årets midtsesongsmøte fram med en uke. Fra og med i dag og fram til møtet innføres en midlertidig fredning av ALL laks over 65 cm. Med andre ord skal all laks over 65 cm settes levende ut i elva igjen. Ny vurdering vil bli tatt på møtet den 28. Juni.

 • 2024

  Oppdrettslaks eller villaks/ sjøørret?

  Vi kommer med nok en oppfordring om å sette seg grundig inn i forskjeller mellom oppdrett og laks/sjøørret. Hvert år blir tatt flere store sjøørret og flergangsgytere av laks som feilaktig blir avlivet på grunn av at de har likhetstrekk med oppdrettslaks. I år har vi allerede nå opplevd at både flergangsgytere og stor sjøørret er avlivet i den tro at de var oppdrettsfisk. For laksebestanden og sjørretbastanden i elva er disse veldig verdifulle fisker. Sett derfor av litt tid til å repetere kjennetegnene for oppdrettslaks kontra flergansgyter og stor sjøørret. Her er flere hefter som kan være til hjelp: Veterinærinstituttet Fiskeridirektoratet Norske Lakseelver Å skille hunnlaks fra hannlaks er…

 • 2024

  Rømmingen fra Reitholmen på Hitra

  Styret i Orkla Fellesforvaltning er klar over at det i den senere tid har oppstått en del bekymring og rykter rundt hva forvaltingen har gjort rundt rømmingen fra Lerøy. På bakgrunn av dette er vår behandling av rømmingen blitt gjennomgått på et ekstraordinært styremøte 4/6-24. Helge Klungland orienterte om saken før han ønsket å erklære seg inhabil og forlate møte, noe som ble avslått av resten av styret. Saken er av prinsipiell betydning og styret mener det er nødvendig at et enstemmig styre står bak. Styret i Orkla Fellesforvaltning deler bekymringen rundt rømmingen fra Lerøy på Reitholmen. Umiddelbart etter at vi fikk kjennskap til rømmingen tok Orkla Fellesforvaltning kontakt med…