2024

 • 2024

  Oppdrettslaks eller villaks/ sjøørret?

  Vi kommer med nok en oppfordring om å sette seg grundig inn i forskjeller mellom oppdrett og laks/sjøørret. Hvert år blir tatt flere store sjøørret og flergangsgytere av laks som feilaktig blir avlivet på grunn av at de har likhetstrekk med oppdrettslaks. I år har vi allerede nå opplevd at både flergangsgytere og stor sjøørret er avlivet i den tro at de var oppdrettsfisk. For laksebestanden og sjørretbastanden i elva er disse veldig verdifulle fisker. Sett derfor av litt tid til å repetere kjennetegnene for oppdrettslaks kontra flergansgyter og stor sjøørret. Her er flere hefter som kan være til hjelp: Veterinærinstituttet Fiskeridirektoratet Norske Lakseelver Å skille hunnlaks fra hannlaks er…

 • 2024

  Rømmingen fra Reitholmen på Hitra

  Styret i Orkla Fellesforvaltning er klar over at det i den senere tid har oppstått en del bekymring og rykter rundt hva forvaltingen har gjort rundt rømmingen fra Lerøy. På bakgrunn av dette er vår behandling av rømmingen blitt gjennomgått på et ekstraordinært styremøte 4/6-24. Helge Klungland orienterte om saken før han ønsket å erklære seg inhabil og forlate møte, noe som ble avslått av resten av styret. Saken er av prinsipiell betydning og styret mener det er nødvendig at et enstemmig styre står bak. Styret i Orkla Fellesforvaltning deler bekymringen rundt rømmingen fra Lerøy på Reitholmen. Umiddelbart etter at vi fikk kjennskap til rømmingen tok Orkla Fellesforvaltning kontakt med…

 • 2024

  Hva gjør man hvis man fanger oppdrett?

  I forbindelse med rømmingen av 8400 Lerøylaks fra Hitra er det laget ny prosedyre ved fangst av oppdrett. Denne finner du her: Ved fangst av oppdrettslaks i Orkla English Version When catching farmed salmon in Orkla Deutsche Version: Beim Fang von Zuchtlachs in Orkla Husk at det hvert år blir tatt flere store sjøørret og flergangsgytere av laks som feilaktig blir avlivet da de kan ha likhetstrekk med oppdrettslaks. Sett derfor av litt tid til å repetere kjennetegnene for oppdrettslaks kontra flergansgyter og stor sjøørret: Plakat fra fiskeridirektoratet Hefte fra Norske lakseelver På de bildene fra gjenfangst vi har sett kan man lettest kjenne igjen Lerøylaksen ut i fra pigmenteringen,…

 • 2024

  Informasjon om årets laksesesong

    Orkla-info med informasjon om laksefiske sesongen 2024 er sendt ut til rettighetshaverne i Orkla. Her finner du informasjon om: infoplakat desinfisering fiskeregler registrering av fangst hva man skal gjøre hvos man finner syk eller død fisk innlevering skjellprøver Heftet lastes ned her: Orklainfo 2024 nr 2 NB! Heftet inneholder også informasjon om hva man skal gjøre ved fangst av oppdrettslaks. I forbindelse med rømmingen av laks fra Lerøy endres nå prosedyrene noe, blant annet kreves det nå at laksen skal leveres inn for nærmere undersøkelser. Dette er det også pt. krav om for å kunne kreve dusør.

 • 2024

  Vi trenger flere oppsyn

  Oppsynspersonell For å styrke vår oppsynsvirksomhet søker vi nå oppsynspersonell som i laksesesongen skal delta i det oppsyns- og tilsynsarbeidet i vassdraget. Vi legger spesielt vekt på: – Gode kommunikasjonsevner – Evne til å jobbe selvstendig – Faglig kunnskap rundt villaks og laksefiske – Faglig kunnskap knyttet til lovgivningen for laksefisk. – Språklige kvalifikasjoner – Førerkort kl b Egen bil benyttes i arbeidet. Lønn etter avtale og kjøregodtgjørelse etter statens satser. Funksjonen er begrenset til sesong og rapporterer til daglig leder i forvaltningen. Kveld/helg og nattarbeid må påregnes. For spørsmål ta kontakt med Rune Krogdahl på tlf 924 01 517 eller på epost rune@orklaguide.com eller Helge Klungland tlf 918 97…

 • 2024

  Orkla-info nr 1 med innkalling til årets kretsmøter

  Orkla-Info nr 1 2024 med innkalling til rettighetshavere i Orkla til kretsmøter i Orkdal, Meldal og Rennebu 26. februar kl 1900 Orkdal Krets Vertshuset Fannarheimr 28. februar kl 1900 Meldal krets Landbrukssenteret Midt, Meldal 29. februar kl 1900 Rennebu krets Mjuklia gjestegård NB! På grunn av bevertning ønsker vi skriftlig påmelding (navn og mobil) senest 23.februar enten på mail: rune@orklaguide.com eller på sms: 92401517.

 • 2024

  Fiskeregler for 2024

  Styret i Orkla Fellesforvaltning har vedtatt følgende regler: Fiskeregler Orkla 2024: Sesong: 1. juni – 31. august Fredning (ikke åpnet for uttak) All ørret er fredet hele sesongen All hunnlaks over 65 cm er fredet Kvoter : Døgnkvote 1 laks Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm 2024 vil bli det 3. året med de samme reglene. Presentasjonen av datagrunnlaget for vedtaket finner du her: Presentasjon sesongen 2023