2024

  • 2024

    Orkla-info nr 1 med innkalling til årets kretsmøter

    Orkla-Info nr 1 2024 med innkalling til rettighetshavere i Orkla til kretsmøter i Orkdal, Meldal og Rennebu 26. februar kl 1900 Orkdal Krets Vertshuset Fannarheimr 28. februar kl 1900 Meldal krets Landbrukssenteret Midt, Meldal 29. februar kl 1900 Rennebu krets Mjuklia gjestegård NB! På grunn av bevertning ønsker vi skriftlig påmelding (navn og mobil) senest 23.februar enten på mail: rune@orklaguide.com eller på sms: 92401517.

  • 2024

    Fiskeregler for 2024

    Styret i Orkla Fellesforvaltning har vedtatt følgende regler: Fiskeregler Orkla 2024: Sesong: 1. juni – 31. august Fredning (ikke åpnet for uttak) All ørret er fredet hele sesongen All hunnlaks over 65 cm er fredet Kvoter : Døgnkvote 1 laks Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm 2024 vil bli det 3. året med de samme reglene. Presentasjonen av datagrunnlaget for vedtaket finner du her: Presentasjon sesongen 2023