Info om orkla

ORKLA er lakseførende i en strekning på 88 km, fra utløpet ved Orkanger til Stoi’n, rett nedenfor Ulsberg i Rennebu. Den lakseførende strekning berører kommunene Rennebu, Meldal og Orkdal.

Avstander

Trondheim – Orkanger 43 km

Trondheim Lufthavn Værnes – Orkanger 78 km

Berkåk jernbanestasjon – Orkanger 70 km

Oslo – Orkanger 460 km

Største registrerte laks gjennom tidene er på 25 kg. De største laksene tas gjerne de aller første dagene av sesongen. Vanligvis kommer mellomlaksen (3-7 kg) fra medio juni til medio juli. Smålaksen kommer gjerne i midten av juli. Fra denne tiden er det oftest mye laks i hele elvas lengde.

Orkla er regulert

De 5 kraftverkene i Orkla ble bygd i årene 1978-85. Utbyggingen har ført til at enkelte områder i elva er fredet for laksefiske. Laksefiskerne og andre som ferdes langs vassdraget bør være oppmerksom på at vannstanden raskt kan stige.

Fiskeavgift

Alle som skal fiske etter anadrome laksefisk skal betale fiskeravgift til staten. Personer under 18 år er fritatt for denne avgiften. Kvittering for betalt avgift skal forevises ved kjøp av fiskekort. Avgiften betales på postkontoret eller bank.
Mer informasjon om avgiften finner du her: Inatur.

Man kan betale avgiften via Internett og skrive ut kvitteringen på egen skriver. Denne løsningen gir en bedre distribusjon, samt rimeligere og enklere betaling av avgiften ikke minst i fra utlandet. Her kan du betale fiskeravgiften via Internett.

Huskeregler

  1. Ha alltid gyldig fiskeravgiftskort og fiskekort(tillatelse fra grunneier), samt eventuell desinfiseringsattest.
  2. Gjør deg kjent med, og respekter fiskeforskrifter og fiskeregler.
  3. Samarbeid med fiskeoppsynet. Bekjemp ulovlig fiske.
  4. Send inn lovbestemte fangstoppgaver.
  5. Ikke spre fiskesykdommer. Desinfiser!!! Meld fra ved mistanke om sykdom.
  6. Det er forbudt å fiske med levende fisk som agn.
  7. Vis hensyn til andre og til naturen, ikke kast søppel i naturen. Ikke fell trær eller bryt kvister på ungtrær.
  8. Ikke gå på innmark.

 

Statistikk 1966 – 2004

År Sum Laks i kg i % Ørret i kg
2004 17708 17025 96,0 683
2003 33266 31925 96,0 1341
2002 36563 35846 98,0 717
2001 24252 23624 97,4 628
2000 23473 21891 93,3 1582
1999 8322 7705 92,6 617
1998 10197 9504 93,2 693
1997 4413 4075 92,3 338
1996 9718 9161 94,3 557
1995 10900 10000 91,7 900
1994 11767 10610 90,2 1157
1993 10490 8869 84,6 1620
1992 16582 15536 93,7 1046
1991 16044 14779 92,1 1265
1990 24310 22798 93,8 1512
1989 20128 18864 93,7 1264
1988 9131 8455 92,6 676
1987 27664 26869 97,1 795
1986 12146 11391 93,8 755
1985 14419 13018 90,3 1401
1984 13125 11982 91,3 1143
1983 6807 5507 80,9 1300
1982 5252 4980 94,8 272
1981 13930 13300 95,5 630
1980 14738 13710 93,0 1028
1979 11400 9842 86,3 1558
1978 4553 3017 66,3 1536
1977 6151 4590 74,6 1561
1976 7645 6167 80,7 1478
1975 2824 1571 55,6 1253
1974 11756 10654 90,6 1102
1973 15411 13029 84,5 2382
1972 5360 4133 77,1 1227
1971 3661 2664 72,8 997
1970 2546 2006 78,8 540
1969 1193 912 76,4 281
1968 6587 4472 67,9 2115
1967 3285 2703 82,3 582
1966 2301 1774 77,1 527

 

Statistikk 1876 – 1965

Årstall    Fangst i kilo

1965 4865 kg
1964 4124 kg
1963 3051 kg
1962 7107 kg
1961 1588 kg
1960 2737 kg

1959 2632 kg
1958 2120 kg
1957 2371 kg
1956 1011 kg
1955 3297 kg
1954 3162 kg
1953 349 kg
1952 1071 kg
1951 1892 kg
1950 613 kg

1949 459 kg
1948 216 kg
1947 4 kg
1946 945 kg
1945 2064 kg
1944 1331 kg
1943 502 kg
1942 2743 kg
1941 1355 kg
1940 1398 kg

1939 4425 kg
1938 5808 kg * siste året det var lovlig med notfiske i Orkla
1937 4252 kg
1936 5841 kg
1935 6250 kg
1934 8289 kg
1933 1530 kg
1932 4531 kg
1931 5411 kg
1930 2519 kg

1929 2249 kg
1928 2651 kg
1927 3442 kg
1926 2444 kg
1925 3363 kg
1924 4579 kg
1923 7702 kg
1922 3185 kg
1921 10959 kg
1920 8588 kg

1919 7397 kg
1918 7210 kg
1917 4906 kg
1916 10863 kg
1915 15975 kg
1914 15738 kg
1913 10220 kg
1912 11195 kg
1911 10018 kg
1910 6681 kg

1909 9307 kg
1908 9481 kg
1907 14049 kg
1906 8200 kg
1905 5784 kg
1904 10000 kg
1903 22305 kg
1902 16142 kg
1901 9778 kg
1900 9956 kg

1899 10244 kg
1898 11816 kg
1897 11263 kg
1896 12756 kg
1895 15817 kg
1894 10422 kg
1893 7931 kg
1892 15346 kg
1891 9968 kg
1890 13128 kg

1889 7270 kg
1888 10044 kg
1887 16407 kg
1886 8600 kg
1885 14700 kg
1884 4800 kg
1883 6000 kg
1882 3000 kg
1881 4800 kg
1880 6700 kg

1879 5150 kg
1878 4850 kg
1877 5100 kg
1876 8400 kg

 

Fangststatistikkhefter for Orkla

Hvert år lager vi et 4-siders hefte som beskriver årets sesong. Disse heftene kan du laste ned her.

Fangststatistikk for Orkla 2014 

Fangststatistikk for Orkla 2013

Fangststatistikk for Orkla 2012

Fangststatistikk for Orkla 2011

Fangststatistikk for Orkla 2010

Fangststatistikk for Orkla 2009

Fangststatistikk for Orkla 2008

Fangststatistikk for Orkla 2007

Fangststatistikk for Orkla 2006

Fangststatistikk for Orkla 2005

Fangststatistikk for Orkla 2004

Fangststatistikk for Orkla 2003

Fangststatistikk for Orkla 2002

Fangststatistikk for Orkla 2001