• ukategorisert

    Fiskeregler for 2021

    Prosessen med å fastsette regler har vært noe annerledes i år. I og med det er nye sentrale fiskereglene fra og med 2021 har disse vært en viktig del av diskusjonene. I forslaget som kom i vår foreslo Miljødirektoratet et kutt på 2 uker i fiskesesongen i Orkla de neste 5 år. Dette på grunn av at gytebestandsmålet som er fastsatt ble ikke nådd i 2016 og 2019. Sommeren er brukt til å jobbe for å få opprettholde en 3. måneders fiskesesong, et viktig mål for forvaltningen av fiskebestanden. Og vi har nådd fram! I brevet fra Miljørdirektoretet som ble oversendt til departementet for vedtak foreslås det nå en 3.…