• ukategorisert

  Brudd på hunnlaksfredningen

  En norsk fisker fikk i går gebyr, da han ikke har overholdt fredningen av hunnlaks. Han hadde avlivet en hunnlaks etter fredningen trådte i kraft. Fiskeren godtok gebyret på stedet Hunnlaksen er som kjent fredet i hele juli og august. Les de komplette fiskeregler her Hvordan se forskjell på hunn og hann    

 • ukategorisert

  Dansker tatt for manglende desinfisering

  I går kveld ble noen dansker sjekket i den nedre halvdelen av Orkla. Kontrollen ble gjennomført etter et tips pga mistanke om uregelmessigeheter. Tipset viste seg å stemme og to danske fiskere ble ilagt gebyr på kr. 3000,- for manglende desinfisering. Gebyret ble godtatt og betalt på stedet. Reglene for desinfisering har vært de samme over flere år nå og komplette regler finnes her: http://orklaguide.com/desinfisering/      

 • ukategorisert

  Tidenes junifiske?

  Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt midtsesongevalueringsmøte den 9. juli. Gode fangster, færre fiskere og en god oppgang gjør at styret finner det sannsynlig at gytebestandsmålet for 2020 oppnås. Forventninger om en tilstrekkelig gytebestand ved sesongslutt gjør at styret ser ikke behov for å endre fiskereglene for resten av sesongen.   Les notat fra midtsesongvurderingen her Prestentasjon av situasjonen midtveis

 • ukategorisert

  Sesongstarten 2020

  Årets start ble veldig spesiell. Mange som har vært med på åpningen i mange år måtte i år sitte hjemme pga av innreiserestriksjonene. Fiskerne som kunne komme møtte ei flomstor elv som ikke var fiskbar mange steder. De valdene som var fiskebare opplevde man etterhvert gode fangster, feit og fin fisk i meget god kondisjon. Etterhvert har elva falt mer og mer, klarnet opp og er nå fiskbar de fleste stedene. Fangstene har også flyttet seg utover elva og det er nå innrapportert fisk på hele 40 vald. Totalt er vi nå på ca 250 fisk og passerer snart 2 tonn. Noe som vi må si er bra mtp fiskeforhold…

 • ukategorisert

  Smittevernsplan 2020

  Elvene Rundt Trondheimsfjorden har utarbeidet en egen smittevernplan for sesongen 2020. Planen er til bruk for medlemselvene Gaula, Orkla og Verdalselva. Planen har vært ute til gjennomsyn/høring hos smittevernlegene i de berørte kommunene. Alle innspill og kommentarer som har kommet inn i denne prosessen er blitt hensyntatt og innlemmet i planen. Det betyr at denne planen er godkjent av våre smittevernsleger (Orkland og Rennebu). Vi etterstreber at fiskere skal føle trygghet gjennom å vite at det tas de nødvendige forhåndsregler her i elva. Vi håper også at planen vil gjøre det enklere og tryggere for alle som er rettighetshavere i Orkla. http://media.orklaguide.com/2018/07/Smittevernplan.pdf Ta hensyn, følg retningslinjene og vi kan få…

 • ukategorisert

  Årets sesong

  Det er nå under to måneder igjen til 1. juni og starten av årets laksesesong. En sesong som ser ut til å bli annerledes enn noen av de foregående laksesesongene. I store deler av verden er det innført unntakstilstand og det er strenge restriksjoner knyttet til reiselivet spesielt mellom land, men også mellom landsdeler. I den lokale forvaltningen jobber vi med å finne svar på noen av de utfordringene som kan komme knyttet til gjennomføringen av fiske i sommer. Tidslinjen er imidlertid krevende fordi vi nå ikke vet hvor lenge de ulike restriksjonene vil vare. Vi antar at noen av restriksjonene kan være endret innen 1. Juni, men det er…

 • ukategorisert

  Fiskeregler for 2020 er vedtatt

  Forrige uke var preget av mange møter, foredrag, innspill og diskusjoner. Uken ble avsluttet med at styret i Orkla Fellesforvaltning 29/11-2019 vedtok følgende: Fiskeregler Orkla 2020: Sesong: 1. juni – 31. august Fredninger(ikke åpnet for uttak) All ørret er fredet hele sesongen All hunnlaks fra og med 1. juli Kvoter : Døgnkvote 1 laks Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over  80 cm og maks 1 kan være hunnlaks Fiskereglene ble enstemmig vedtatt. Styret ønsket videre at det skal orienteres om at reglene kan endres både den ene og andre veien ved midtsesongsmøtet. Følgende tekst ble vedtatt tatt inn i reglene: Det vil bli gjennomført midtsesongsevaluering. Etter dette…

 • ukategorisert

  Sesongen 2019 snart historie

  Nå er det litt over 1 døgn igjen av sesongen 2019. Vi har allerede startet litt på oppsummeringen. Denne uka hadde vi vårt årlig oppsummeringsmøte med ulike aktører i elva. Vi har lagt ut vår presentasjon om sesongen sett fra forvaltningen her: Oppsummering 2019 Det er kun foreløpige tall. Endelige og komplette tall vil bli lagt fram på høstmøtet for rettighetshaverne.         Merk: Vi leverer inn siste rest av skjellprøver for analyse i løpet neste uke. Vennligst sjekk om det ikke er noen avglemte skjellprøver i jakker, vesker, bil etc. Disse kan sendes til oss eller direkte til Veterinærinstituttet.

 • ukategorisert

  Farget vann

  Denne uke har vannet i Orkla vært en del farget. Først startet den å grave i leire et område ved Blåsmo (Nedre Ekli). Dette skjer av og til på lave vannstander og forholdsvis varm elv. Noen graders endring eller vannføringsendringer kan endre på det. I området fra og med Blåsmo og ned er det mye leire som ligger blottlagt i elva. Leira gir en grå farge på vannet. Litt ut i uka fikk vi også farget vann fra de øvre delene. Dette skyldes av lokale kraftig bygeregn i deler av det øvre nedslagsfeltet. Når det er så tørt som det er nå tas lite av vannet opp av jorda. Vannet…