Midtsesongevaluering 2018

Styret i Orkla Fellesforvaltning har i kveld hatt midtsesongevalueringsmøte.

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Hvis det er sannsynlig at antall gytefisk blir for lavt skal vi iverksettes gitte tiltak som er avtalt på forhånd. I disse vurderingene bruker vi all tilgjengelig informasjon som finnes (overvåkingsnota, laksetelleren, fangstrapportene osv. )

Situasjonen vi har nå er høyst uvanlig med tanke på tørke og uvanlig lite nedbør. Trønderenergi har søkt om fravik av minstevassføring over Bjørsetdammen fra 20 m3/s og ned til 10 m3/s fra mandag 9/7 og ut august. Bakgrunnen for søknaden fra Trønderenergi til Fylkesmannen i Trøndelag er at de står i fare for å ikke kunne overholde minstevassføringen til vinteren.

Under forutsetning av at søknaden innvilges innføres lett fiske i Orklavassdraget fra og med 11/7. Det lette fiske vil gjelde inntil vi er tilbake på ordinær minstevassføring over Bjørsetdammen.

I perioder med midlertidig vassføring over 25 m3/s over Bjørsetdammen blir det pause fra kravet om lett fiske. Dette kunngjøres fortløpende på vår facebook-side og www.orklaguide.com. Lett fiske er fiske med flue, hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten eller mark med eller uten flytende dupp. Sluk, spinner, wobbler og søkke er forbudt.

Styret finner det sannsynlig at gytebestandsmålet oppnås. Det er de helt spesielle nedbørsforholdene i år som utløser dette tiltaket. Vannføringen er ekstremt lav og fisken tvinges til å stå tett samlet i de kulpene som er igjen.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *