• ukategorisert

  Skjellprøver av all avlivet laks

  Vi minner om at det i fiskereglene er krav om at det skal leveres skjellprøver av ALL avlivet fisk. Formålet er å fortløpende overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene. Skriv mobilnummer bak på konvolutten, da vil du få en sms så fort din prøve er analysert. Innlevering kan skje ved kasser merket med skjellprøver eller elvene.no, samt på desinfiseringsstasjonene. Kasser for henting og levering av skjellkonvolutter finnes ved nedkjøring til sone 3 og 4 (OJFF)(rett oppstrøms Amfi Orkanger) Volden, Forve, Eriksen, Kvåle, Midtre Ekli, Tidligere Vormstad Camping, sone 6 (OJFF), Rønningen Camping, Bjørsetdammen, Vella-Rikstad, Jordet-valdet, Ry laksefiske, Pollen, Aunan og «Flå-Slipran»- rasteplass. I tillegg kan de leveres på desinfiseringsstasjonene…

 • ukategorisert

  Oppsynspersonell

  For å styrke vår oppsynsvirksomhet søker vi nå oppsynspersonell som i laksesesongen skal delta i det oppsyns- og tilsynsarbeidet i vassdraget. Vi legger spesielt vekt på: – Gode kommunikasjonsevner – Evne til å jobbe selvstendig – Faglig kunnskap rundt villaks og laksefiske – Faglig kunnskap knyttet til lovgivningen for laksefisk. – Språklige kvalifikasjoner – Førerkort kl b Egen bil benyttes i arbeidet. Lønn etter avtale og kjøregodgjørelse etter statens satser. Funksjonen er begrenset til sesong og rapporterer til daglig leder i forvaltningen. Kveld/helg og nattarbeid må påregnes. For spørsmål ta kontakt med Rune Krogdahl på tlf 924 01 517 eller på epost rune@orklaguide.com eller Helge Klungland tlf 918 97 737…

 • ukategorisert

  Pukkellaks

  Sesongen 2017 fikk vi en god del pukkellaks i elva, noe som også skjedde i mange andre norske, danske, svenske og britiske elver. Pukkellaksen er svartlistet. Pukkellaksen er egentlig en stillehavslaks, men russerne har i flere år satt den ut på Kolahalvøya og Kvitsjøen. De har derfor ikke vært uvanlig i Finnmark, men da ikke i ett så stort antall som i 2017. Pukkellaksen gyter i de nedre delene av elva allerede i august / september og yngelen går ut i sjøen så fort de blir klekket februar / mars. Etter ett år i sjøen kommer de tilbake, derfor er det nå i 2019 vi får se hvor vellykket gytingen…

 • ukategorisert

  Desinfisering

  Kravet om desinfisering står i fiskereglene for Orkla §7. Vi har 6 desinfiseringsstasjoner i Orkla; 2 i hver kommune. Rettighetshavere og andre kortselgere skal spørre etter desinfiseringsattest ved salg av fiskekort. Oppsynet vil kontrollere om fiskerne har den nødvendige attesten. Desinfisering er gratis for personer under 18 år. Desinfiseringsstasjonene er ved: Fannrem: Vertshuset Fannarheimr 72 48 53 89 -997 02 938 Vormstad: Tidligere Vormstad Camping 977 83 501 Storås: Leif A. Ebbesen 941 83 837 Meldal: Knut Voldøien 934 36 100 Ry: Evald Grane 930 96 310 Berkåk: Bygdasenteret 72 42 77 05

 • ukategorisert

  De 3 første storlaksene er merket

  I går ble de første 3 laksene merket i Mølnbukta, ytterst i Trondheimsfjorden. De var fra 100 cm til 109 og rapporteres til å være i meget god kondisjon. De som foretar merkingen har lang og god erfaring på å se forskjell på laks og anslår at den ene var Orklalaks, en var Gaulalaks og en var enten en laks som skulle til Verdalselva eller Stjørdalselva.

 • ukategorisert

  Ryddeaksjon langs Sya og deler av Orkla

  I dag hadde vi og Vannområdet Orkla en ryddeaksjon langs Sya og deler av Orkla sammen med 8. klasse fra Meldal barne- og ungdomsskole. Dessverre skal man ikke bruke langt tid før fangsten blir stor. Elevene fant mellom annet masse flasker, dekk, stoler, plast, plast og atter plast…  Jeg blir stadig imponert over hvilke holdninger ungdommene har til dagens utfordringer med søppel og plast. De unge gir oss troen på at det er stadig håp for moder Jord 🙂

 • ukategorisert

  Montering av laksetelleren

  Ett sikkert tegn på at sesongen nærmer seg er at det monteres opp kamera på Bjørsetdammen. I alt 8 kamera skal ned ved luke 1 for å filme all fisk som går opp (og ned). Etterhvert vil det bli streamet fra disse kameraene, men pr nå er det kun eventuelle passeringer som vil bli lagt ut. Disse passeringene legges ut her. Gå inn på Bjørseth, så får man en liste over alle passeringer som er blitt automatisk lagret. Pr i dag er det kun av en ørret som går litt fram og tilbake. Det er Skandinavisk Naturovervåking som står for montering og drift av kameraene og tellingene. PS: Natt til…