Monthly Archives

10 post(s) in mai 2019

Skjellprøver av all avlivet laks

Vi minner om at det i fiskereglene er krav om at det skal leveres skjellprøver av ALL avlivet fisk. Formålet er å fortløpende overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene. Skriv mobilnummer bak på konvolutten, da vil du få en sms så fort din prøve er analysert. Innlevering kan skje ved kasser merket med skjellprøver eller elvene.no, samt på desinfiseringsstasjonene. ...

Oppsynspersonell

For å styrke vår oppsynsvirksomhet søker vi nå oppsynspersonell som i laksesesongen skal delta i det oppsyns- og tilsynsarbeidet i vassdraget. Vi legger spesielt vekt på: - Gode kommunikasjonsevner - Evne til å jobbe selvstendig - Faglig kunnskap rundt villaks og laksefiske - Faglig kunnskap knyttet til lovgivningen for laksefisk. - Språklige kvalifikasjoner - Førerkort kl b Egen bil benyttes i arbeidet. Lønn etter avtale og kjøregodgjørelse etter statens ...

Pukkellaks

Sesongen 2017 fikk vi en god del pukkellaks i elva, noe som også skjedde i mange andre norske, danske, svenske og britiske elver. Pukkellaksen er svartlistet. Pukkellaksen er egentlig en stillehavslaks, men russerne har i flere år satt den ut på Kolahalvøya og Kvitsjøen. De har derfor ikke vært uvanlig i Finnmark, men da ikke i ett så stort antall som ...

Desinfisering

Kravet om desinfisering står i fiskereglene for Orkla §7. Vi har 6 desinfiseringsstasjoner i Orkla; 2 i hver kommune. Rettighetshavere og andre kortselgere skal spørre etter desinfiseringsattest ved salg av fiskekort. Oppsynet vil kontrollere om fiskerne har den nødvendige attesten. Desinfisering er gratis for personer under 18 år. Desinfiseringsstasjonene er ved: Fannrem: Vertshuset Fannarheimr 72 48 53 89 -997 02 938 Vormstad: Tidligere Vormstad Camping 977 ...

De 3 første storlaksene er merket

Arkivbilde I går ble de første 3 laksene merket i Mølnbukta, ytterst i Trondheimsfjorden. De var fra 100 cm til 109 og rapporteres til å være i meget god kondisjon. De som foretar merkingen har lang og god erfaring på å se forskjell på laks og anslår at den ene var Orklalaks, en var Gaulalaks og en var enten en ...

Ryddeaksjon langs Sya og deler av Orkla

I dag hadde vi og Vannområdet Orkla en ryddeaksjon langs Sya og deler av Orkla sammen med 8. klasse fra Meldal barne- og ungdomsskole. Dessverre skal man ikke bruke langt tid før fangsten blir stor. Elevene fant mellom annet masse flasker, dekk, stoler, plast, plast og atter plast...  Jeg blir stadig imponert over hvilke holdninger ungdommene har til dagens utfordringer ...

Montering av laksetelleren

Ett sikkert tegn på at sesongen nærmer seg er at det monteres opp kamera på Bjørsetdammen. I alt 8 kamera skal ned ved luke 1 for å filme all fisk som går opp (og ned). Etterhvert vil det bli streamet fra disse kameraene, men pr nå er det kun eventuelle passeringer som vil bli lagt ut. Disse passeringene legges ut ...

Ny hjemmeside

Som dere sikkert har oppdaget har vi fått ny hjemmeside. Vi håper vi har fått med det meste av informasjon fra den gamle versjonen, men gi beskjed hvis noe mangler. Den nye versjonen gir oss flere muligheter og skal fungere like godt på web som på mobil.