Categories Archives

33 post(s) in ukategorisert

Bjørsetdammen

I dag ble lemmene på luke 1 montert, slik at laksen nå lett kan gå over Bjørsetdammen. Lemmene er aldri blitt montert så tidlig før, men det lot seg gjøre i år da det er lite is. Vinterstøingen likte tydligvis godt at veien ut av Bjørsetdammen ble sommeråpen. Jeg så 5-6 mellomlaks hoppe i løpet av de 5 minuttene jeg var ...

Kretsmøtene våren 2021 – utsettest inntil videre

Kretsmøter for rettighetshavere i Orkdal, Meldal og Rennebu: Antall påmeldte deltakere til de tre møtene ble for høyt til at vi kan gjennomføre vårens møter innenfor covid-forskriften. Dette er nå bekreftet av smittevernlegene i Orkland og Rennebu. Vi må derfor utsette møtene inntil videre. Nye datoer kommer når møtene blir mulig å gjennomføre på en slik måte at alle som ønsker det ...

Kretsmøtene våren 2021

Kretsmøter for rettighetshavere i Orkdal, Meldal og Rennebu: Tirsdag 13. april: Orkdal krets  Bårdshaug Herregård Onsdag 14. april: Meldal krets Kommunestyresalen, Meldal kommunehus Torsdag 15. april: Rennebu krets Mjuklia gjestegård   Alle møtene starter kl 19.00 Orkla-info nr 1 2021 med innkalling til kretsmøter og innstillinger fra valgkomiteene.   NB! På grunn av koronasituasjonen må vi ha skriftlig påmelding med navn og mobilnummer senest 8.april, enten på mail: rune@orklaguide.com ...

Fiskeregler for 2021

Prosessen med å fastsette regler har vært noe annerledes i år. I og med det er nye sentrale fiskereglene fra og med 2021 har disse vært en viktig del av diskusjonene. I forslaget som kom i vår foreslo Miljødirektoratet et kutt på 2 uker i fiskesesongen i Orkla de neste 5 år. Dette på grunn av at gytebestandsmålet som er fastsatt ...

Leirfarget vann

På Nedre Ekli har en større bjørk raste ut i elva og blitt liggende i strømmen å grave ut leire. Dette ga i perioder sterkt farget vann fra Nedre Eikli og ned. I går fikk vi hjelp av en av rettighethaverne på Eiklivaldet til å kappe treet. Rota ble liggende igjen. Bratt elvebredd gjorde det vanskelig å få løftet den ut ...

Brudd på hunnlaksfredningen

En norsk fisker fikk i går gebyr, da han ikke har overholdt fredningen av hunnlaks. Han hadde avlivet en hunnlaks etter fredningen trådte i kraft. Fiskeren godtok gebyret på stedet Hunnlaksen er som kjent fredet i hele juli og august. Les de komplette fiskeregler her Hvordan se forskjell på hunn og hann    

Dansker tatt for manglende desinfisering

I går kveld ble noen dansker sjekket i den nedre halvdelen av Orkla. Kontrollen ble gjennomført etter et tips pga mistanke om uregelmessigeheter. Tipset viste seg å stemme og to danske fiskere ble ilagt gebyr på kr. 3000,- for manglende desinfisering. Gebyret ble godtatt og betalt på stedet. Reglene for desinfisering har vært de samme over flere år nå og komplette ...

Tidenes junifiske?

Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt midtsesongevalueringsmøte den 9. juli. Gode fangster, færre fiskere og en god oppgang gjør at styret finner det sannsynlig at gytebestandsmålet for 2020 oppnås. Forventninger om en tilstrekkelig gytebestand ved sesongslutt gjør at styret ser ikke behov for å endre fiskereglene for resten av sesongen.   Les notat fra midtsesongvurderingen her Prestentasjon av situasjonen midtveis