ukategorisert

 • ukategorisert

  Informasjonsmøte om stans av fisket

  Tid og sted: Onsdag 17. juli kl 19:00. Løkken kulturhus, Løkken Verk Orkla fellesforvaltning inviterer med dette til infomøte 17. juli kl. 19.00 i Løkken Kulturhus, Løkken Verk. Vi ønsker å informere om Miljødirektoretat sitt vedtak om stans av fiske i Orklavassdraget, hva som er bakgrunn og begrunnelse for vedtaket. Videre vil vi ha en gjennomgang av hva Orkla Fellesforvaltning har gjort i forbindelse med Miljødirektoratets stans og planer videre. 19:00 Velkommen Helge Klungland, styreleder Orkla Fellesforvaltning 19:10 Tilltak i Orkla etter Lerøy-rømmingen og overvåking ved Bjørsetdammen Torstein Rognes, Daglig leder Skandinavisk Naturovervåking 19:30 Stans av fiske i Orkla – Oppsummering og status Rune Krogdahl, Daglig leder Orkla Fellesforvaltning 20:00…

 • ukategorisert

  Mens vi fortsatt venter…

  Lørdag 6.juli sendte vi inn noen kommentarer til Ninas statusrapport il Statsforvalter og Miljødirektoratet: I Orkla var all hunnlaks over 65 cm fredet fra sesongstart. Vi innførte en midlertidig fredning av all laks over 65 cm når innsiget og oppgangen var såpass svak. Noen hunnlaks blir avlivet i den tro at de er hannlaks. Dette ønsket vi unngå ved å frede all over 65 cm. I beregningene fra NINA anslår de at over halvparten av all avlivet er hunnlaks. Det er langt færre kilo hunnlaks avlivet i Orkla. Videre henvises det til at oppdrettslaksen går seint opp i elvene og at et sportsfiske i juli og første halvdel av august…

 • ukategorisert

  Mens vi venter…

  Årets midtsesongsevaluering ble litt spesiell. Her er evalueringen vi sendte inn til Statsforvalter og Miljødirektoratet torsdag 4. juli: Midtsesongevaluering 2024 Sesongen så langt Styret i Orkla Fellesforvaltning har i år hatt flere ekstra møter vedrørende sesongstarten. Det første møtet ble avholdt allerede 17. juni på grunn av lite innsig og liten oppgang av laks. For å være føre-var innførte styret allerede da en midlertidig fredning av all laks over 65 cm. Samme dag publiserte Vitenskapelig råd for Lakseforvalting rapporten: Status for norske laksebestander 2024 som viser at Orkla er en av få elver som har oppnådd gytebestandsmålet de siste 4 år!. Miljødirektoratet vurderte situasjonen som kritisk og innførte stans i…

 • ukategorisert

  Stans av fiske i Orklavassdraget

  Sjokket over at vi fikk en bråstans av fiske har fortsatt ikke helt lagt seg. Mange har behov for informasjon om status og hva som vil skje. Vi har prøvd å svare ut alle henvendelser fortløpende, men det er ikke sikkert vi har fått svart alle telefoner og meldinger som har kommet. Vi beklager og håper på forståelse for dette da vi har begrensede ressurser og svært mye skjedde på en gang. Søknad om gjenåpning Etter en omfattende møtevirksomhet i helga hadde vi tirsdagskveld et nytt ekstraordinært styremøte. Styret utarbeidet en søknad om gjenåpning av fiske i Orkla med bakgrunn i at vi er bekymret over all oppdrettslaksen som nå…

 • ukategorisert

  Stans av alt fiske i Orkla fra og med 23. juni  

  I går fastsatte Miljødirektoratet en ny Forskrift om stans i fisket etter anadrom laksefisk. Forskriften gjelder 33 vassdrag fra sør og nordover til Namsen. Orkla er inkludert i forskriften og alt fiske blir derfor stanset natt til søndag. Vi har forståelse for at dette vil få store konsekvenser både for grunneiere og for våre mange laksefiskere. Det er kritisk når et så alvorlig vedtak blir kunngjort med kun en dags varsel. Orkla Fellesforvaltning støtter ikke vedtaket fra Miljødirektoratet og vil arbeide for å gjenåpne fisket. Villaksfiske er en stor næring i Orkla og andre elver og vi reagerer på at en så drastisk forskrift blir gitt med en dags varsel.…

 • ukategorisert

  Midtsesongevaluering 2023 – ekstramøte

  Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt ekstramøte for midtsesongevaluering den 13. juli. Fisket har blitt noe bedre etter det ordinære møte. Allikevel må det sies at fangstene er middels og fiskeforholdene dårlige. Siden det forrige møte har det derimot begynt å gå mer mellomlaks og smålaks over dammen. Denne oppgangen gjenspeiles også i fangstene. Mye tyder derfor på at årets sesong er en sein middels sesong. Styret finner det sannsynlig at gytebestandsmålet oppnås i 2023 og at det ikke er behov for å endre fiskereglene for resten av fiskesesongen, jf. § 6 punkt a i «Forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag. Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering…

 • ukategorisert

  Midtsesongevaluering 2023

  Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt møte for midtsesongevaluering den 29. juni. Middels fangster, lavere fisketrykk og en foreløpig liten / sein oppgang av små- og mellomlaks sammen med dårlige fiskeforhold, lavere fangstrate, god oppgang av storlaks og sein utgang av smolt gjør at det er ikke er mulig per i dag å avgjøre om det er en normal eller sein sesong. I årets vurderingsskjema for midtsesongevaluering er man innenfor 90 % – 130 % forventet oppnåelse av gytebestandsmålet uavhengig om det er en normal eller sein sesong. Jf § 6 punkt a i «Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag» er det ikke nødvendig at Orkla Fellesforvaltning endrer…

 • ukategorisert

  Varsling til brukere av Orkla om testkjøring i Grana kraftverk

  TrønderEnergi informerer om at rehabilitering av deler av Grana kraftverk som har pågått siden påske nå nærmer seg slutten. I forbindelse med ferdigstilling vil det i perioden 21. – 30. juni gjennomføres testkjøring av kraftverket. Dette vil påvirke vannføringa i Orkla nedstrøms utløpet fra Grana kraftverk, og enkelte tester vil gi kunne gi raske vannstandsendringer.

 • ukategorisert

  Ny app for innrapportering av fangst

  En god forvaltning av laksen er avhengig av god fangststatistikk.God statistikk er igjen avhengig av god rapportering.Man har en frist på maks 24 timer på å innrapportere sin fangst. Husk å oppdatere til ny app!!! Last ned appen her:

 • ukategorisert

  Registrering via Orklakortet

  Alle fiskere skal hvert år registrere seg på nytt før fisket starter i henhold til fiskereglene. I år gjøres det via registreringskortet til Orkla.  klikk her for å registrere deg som fisker Every year, all fishermen must re-register before fishing starts in accordance with the fishing rules. This year, it is done via Orkla’s registration card. click here to register as a fisherman