Midtsesongevaluering 2023 – ekstramøte

Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt ekstramøte for midtsesongevaluering den 13. juli. Fisket har blitt noe bedre etter det ordinære møte. Allikevel må det sies at fangstene er middels og fiskeforholdene dårlige. Siden det forrige møte har det derimot begynt å gå mer mellomlaks og smålaks over dammen. Denne oppgangen gjenspeiles også i fangstene. Mye tyder derfor på at årets sesong er en sein middels sesong. Styret finner det sannsynlig at gytebestandsmålet oppnås i 2023 og at det ikke er behov for å endre fiskereglene for resten av fiskesesongen, jf. § 6 punkt a i «Forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag.

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Hvis det er sannsynlig at antall gytefisk blir for lavt skal vi iverksettes gitte tiltak som er avtalt på forhånd. I disse vurderingene bruker vi all tilgjengelig informasjon som finnes (overvåkingsnota, laksetelleren, fangstrapportene osv. )

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *