Midtsesongevaluering 2023

Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt møte for midtsesongevaluering den 29. juni. Middels fangster, lavere fisketrykk og en foreløpig liten / sein oppgang av små- og mellomlaks sammen med dårlige fiskeforhold, lavere fangstrate, god oppgang av storlaks og sein utgang av smolt gjør at det er ikke er mulig per i dag å avgjøre om det er en normal eller sein sesong. I årets vurderingsskjema for midtsesongevaluering er man innenfor 90 % – 130 % forventet oppnåelse av gytebestandsmålet uavhengig om det er en normal eller sein sesong. Jf § 6 punkt a i «Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag» er det ikke nødvendig at Orkla Fellesforvaltning endrer fiskereglene for resten av sesongen.

I og med at det er foreløpig lite med smålaks og til dels mellomlaks ønsker styret å følge utviklingen videre. Styret vedtok derfor å ta et ekstra evalueringsmøte den torsdag 13. juli.

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Hvis det er sannsynlig at antall gytefisk blir for lavt skal vi iverksettes gitte tiltak som er avtalt på forhånd. I disse vurderingene bruker vi all tilgjengelig informasjon som finnes (overvåkingsnota, laksetelleren, fangstrapportene osv. )

Etter de gode sesongene vi har hatt gjorde at man forventet et høyt antall fiskere i starten av sesongen. Forholdene for fiske og fiskerne har derimot ikke vært gunstige så langt. En kald sesongstart som slo neste direkte over til tropevarma har gjort at fisketrykket og fangstraten er lavere enn normalt.

Fangstene ved merkenota i Mølnbukta har vært under gjennomsnittet, men mye kan ifølge A. Jørrestol skyldes dårlige fiskeforhold (blant annet pga maneter, skoddetåke). Derfor er det i år vanskelig å tolke innsiget basert på fangstene.

Kameraene på Bjørsetdammen kom i drift i mai. De har hatt gode forhold med unntak av noen korte perioder med stor og grå elv. Oppgangen er samlet sett bedre enn gjennomsnittet og det er i hovedsak storlaks. Foreløpig er det middels med mellomlaks og lite med smålaks. Det er for tidlig å konkludere med at dette skyldes sein innsig/oppgang eller at det er lite med smålaks og til dels mellomlaks. Andel hunnlaks av både mellomlaks og storlaks er stor ( 93 % og 85 %).

Fangstene har i juni har vært middels og fiskeforholdene vanskelige. Storlaksen dominerer i fangstene og gjenutsettingen er høy. Innrapporteringen av fangst fungerer i år godt.

Når fangsttallene fra årets juni settes inn i evalueringsskjemaet fra Vitenskapelig råd for fiskeforvaltning kan man forvente at gytebestandsmålet oppnås hvis sesongen er normal eller sein. Innsiget til Trondheimsfjorden ser ut til å være lav eller sein.

På bakgrunn av dette finner styret det sannsynlig at gytebestandsmålet oppnås i 2023, men det lave antallet smålaks og delvis mellomlaks bekymrer. Dermed blir det foreløpig ingen endringer i fiskeregler og et ekstra evalueringsmøte den 13. juli.

Dokumenter:

Presentasjon av datagrunnlag

Rapport Midtsesongevaluering 2023

 

 

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *