Monthly Archives

2 post(s) in juli 2019

Innfører hunnlaksfredning fra og med 25. juli

Styret i Orkla Fellesforvaltning vedtok på møte 4. juli å avvente eventuelle tiltak og satte et nytt evalueringsmøte den 18.07 kl 17:00. På dette møtet har styret vedtatt å frede all hunnlaks fra og med onsdag 25. juli. Bakgrunnen for fredningen er svært lavt innsig av smålaks og mellomlaks. Det er også et lavt antall laks som går over Bjørsetdammen.   Linker:   Mer ...