Monthly Archives

1 post(s) in desember 2019

Fiskeregler for 2020 er vedtatt

Forrige uke var preget av mange møter, foredrag, innspill og diskusjoner. Uken ble avsluttet med at styret i Orkla Fellesforvaltning 29/11-2019 vedtok følgende: Fiskeregler Orkla 2020: Sesong: 1. juni – 31. august Fredninger(ikke åpnet for uttak) All ørret er fredet hele sesongen All hunnlaks fra og med 1. juli Kvoter : Døgnkvote 1 laks Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over  80 cm ...