• ukategorisert

    Fiskeregler for 2020 er vedtatt

    Forrige uke var preget av mange møter, foredrag, innspill og diskusjoner. Uken ble avsluttet med at styret i Orkla Fellesforvaltning 29/11-2019 vedtok følgende: Fiskeregler Orkla 2020: Sesong: 1. juni – 31. august Fredninger(ikke åpnet for uttak) All ørret er fredet hele sesongen All hunnlaks fra og med 1. juli Kvoter : Døgnkvote 1 laks Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over  80 cm og maks 1 kan være hunnlaks Fiskereglene ble enstemmig vedtatt. Styret ønsket videre at det skal orienteres om at reglene kan endres både den ene og andre veien ved midtsesongsmøtet. Følgende tekst ble vedtatt tatt inn i reglene: Det vil bli gjennomført midtsesongsevaluering. Etter dette…