Monthly Archives

4 post(s) in juli 2020

Leirfarget vann

På Nedre Ekli har en større bjørk raste ut i elva og blitt liggende i strømmen å grave ut leire. Dette ga i perioder sterkt farget vann fra Nedre Eikli og ned. I går fikk vi hjelp av en av rettighethaverne på Eiklivaldet til å kappe treet. Rota ble liggende igjen. Bratt elvebredd gjorde det vanskelig å få løftet den ut ...

Brudd på hunnlaksfredningen

En norsk fisker fikk i går gebyr, da han ikke har overholdt fredningen av hunnlaks. Han hadde avlivet en hunnlaks etter fredningen trådte i kraft. Fiskeren godtok gebyret på stedet Hunnlaksen er som kjent fredet i hele juli og august. Les de komplette fiskeregler her Hvordan se forskjell på hunn og hann    

Dansker tatt for manglende desinfisering

I går kveld ble noen dansker sjekket i den nedre halvdelen av Orkla. Kontrollen ble gjennomført etter et tips pga mistanke om uregelmessigeheter. Tipset viste seg å stemme og to danske fiskere ble ilagt gebyr på kr. 3000,- for manglende desinfisering. Gebyret ble godtatt og betalt på stedet. Reglene for desinfisering har vært de samme over flere år nå og komplette ...

Tidenes junifiske?

Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt midtsesongevalueringsmøte den 9. juli. Gode fangster, færre fiskere og en god oppgang gjør at styret finner det sannsynlig at gytebestandsmålet for 2020 oppnås. Forventninger om en tilstrekkelig gytebestand ved sesongslutt gjør at styret ser ikke behov for å endre fiskereglene for resten av sesongen.   Les notat fra midtsesongvurderingen her Prestentasjon av situasjonen midtveis