Monthly Archives

1 post(s) in desember 2020

Fiskeregler for 2021

Prosessen med å fastsette regler har vært noe annerledes i år. I og med det er nye sentrale fiskereglene fra og med 2021 har disse vært en viktig del av diskusjonene. I forslaget som kom i vår foreslo Miljødirektoratet et kutt på 2 uker i fiskesesongen i Orkla de neste 5 år. Dette på grunn av at gytebestandsmålet som er fastsatt ...