Monthly Archives

2 post(s) in april 2021

Kretsmøtene våren 2021 – utsettest inntil videre

Kretsmøter for rettighetshavere i Orkdal, Meldal og Rennebu: Antall påmeldte deltakere til de tre møtene ble for høyt til at vi kan gjennomføre vårens møter innenfor covid-forskriften. Dette er nå bekreftet av smittevernlegene i Orkland og Rennebu. Vi må derfor utsette møtene inntil videre. Nye datoer kommer når møtene blir mulig å gjennomføre på en slik måte at alle som ønsker det ...

Kretsmøtene våren 2021

Kretsmøter for rettighetshavere i Orkdal, Meldal og Rennebu: Tirsdag 13. april: Orkdal krets  Bårdshaug Herregård Onsdag 14. april: Meldal krets Kommunestyresalen, Meldal kommunehus Torsdag 15. april: Rennebu krets Mjuklia gjestegård   Alle møtene starter kl 19.00 Orkla-info nr 1 2021 med innkalling til kretsmøter og innstillinger fra valgkomiteene.   NB! På grunn av koronasituasjonen må vi ha skriftlig påmelding med navn og mobilnummer senest 8.april, enten på mail: rune@orklaguide.com ...