• ukategorisert

    Flere tatt for kvotebrudd og manglende rapportering

    Denne uka er det sendt to nye varsler om sanksjoner på grunn av regelbrudd. En fisker bosatt i Norge er tatt for kvotebrudd. Han blir nå utestengt i 2 år fra å fiske i Orkla og må betale et gebyr på kr 6000,-. Vedkommende fortsatte sitt fiske etter han hadde avlivet en laks. Han illegges også et gebyr på kr 3000,- for manglende fangstrapportering. En person har fått varsel om skjerpede sanksjoner og flere gebyr på grunn av gjentatte regelbrudd. Varsel er sendt til vedkommende og de har en ukes frist på å komme med sine innsigelser. Les de komplette fiskeregler her

  • ukategorisert

    Stans i Svorkmo kraftverk i neste uke (uke 32)

    Vi har fått beskjed fra Kraftverkene i Orkla om at de må gjennomføre en 3-dagers stans fom. tirsdag 9. august for å gjennomføre vedlikeholdsarbeid i Svorkmo kraftstasjonen. Blir det lite nedbør i neste uke vil det i praksis bety noe mindre vann i elva nedstrøms utløpet av Svorkmo kraftverk enn normalt. Produksjonsvann i siste halvdel av juli har variert fra 10 – 40 kbm/sek, dvs. at det har vært fra 30 til 60 kbm/sek i elva fra utløpet og nedover. Det blir noe mere vann fra Bjørset og ned til Svorkmo kraftverk. Vanskelig å si nå hva det blir, men trolig ca på 25 kbm/sek ++ i perioden.