Monthly Archives

2 post(s) in august 2022

Stans i Svorkmo kraftverk i neste uke (uke 32)

Vi har fått beskjed fra Kraftverkene i Orkla om at de må gjennomføre en 3-dagers stans fom. tirsdag 9. august for å gjennomføre vedlikeholdsarbeid i Svorkmo kraftstasjonen. Blir det lite nedbør i neste uke vil det i praksis bety noe mindre vann i elva nedstrøms utløpet av Svorkmo kraftverk enn normalt. Produksjonsvann i siste halvdel av juli har variert fra 10 – ...