2022

Nyheter i 2022

 • 2022

  Flere tatt for kvotebrudd og manglende rapportering

  Denne uka er det sendt to nye varsler om sanksjoner på grunn av regelbrudd. En fisker bosatt i Norge er tatt for kvotebrudd. Han blir nå utestengt i 2 år fra å fiske i Orkla og må betale et gebyr på kr 6000,-. Vedkommende fortsatte sitt fiske etter han hadde avlivet en laks. Han illegges også et gebyr på kr 3000,- for manglende fangstrapportering. En person har fått varsel om skjerpede sanksjoner og flere gebyr på grunn av gjentatte regelbrudd. Varsel er sendt til vedkommende og de har en ukes frist på å komme med sine innsigelser. Les de komplette fiskeregler her

 • 2022

  Stans i Svorkmo kraftverk i neste uke (uke 32)

  Vi har fått beskjed fra Kraftverkene i Orkla om at de må gjennomføre en 3-dagers stans fom. tirsdag 9. august for å gjennomføre vedlikeholdsarbeid i Svorkmo kraftstasjonen. Blir det lite nedbør i neste uke vil det i praksis bety noe mindre vann i elva nedstrøms utløpet av Svorkmo kraftverk enn normalt. Produksjonsvann i siste halvdel av juli har variert fra 10 – 40 kbm/sek, dvs. at det har vært fra 30 til 60 kbm/sek i elva fra utløpet og nedover. Det blir noe mere vann fra Bjørset og ned til Svorkmo kraftverk. Vanskelig å si nå hva det blir, men trolig ca på 25 kbm/sek ++ i perioden.    

 • 2022

  Ny person er tatt for kvotebrudd og manglende rapportering

  Ny norsk fisker er tatt for kvotebrudd og blir nå utestengt i 2 år fra å fiske i Orkla og må betale et gebyr på kr 6000,-. Vedkommende fortsatte sitt fiske etter han hadde avlivet en laks. Han illegges også et gebyr på kr 3000,- for manglende fangstrapportering. Varsel er sendt til vedkommende og han har en ukes frist på å komme med sine innsigelser. Les de komplette fiskeregler her

 • 2022

  2 personer tatt for kvotebrudd og manglende rapportering

  En utenlandsk fisker er tatt for kvotebrudd og blir nå utestengt i 2 år fra å fiske i Orkla. Han må også betale et gebyr på kr 6000,-. Vedkommende fortsatte sitt fiske etter han hadde avlivet en laks. Han illegges også et gebyr på kr 3000,- for manglende fangstrapportering. Også en nordmann utestenges i 2 år for kvotebrudd. Vedkommende har avlivet 2 laks over 80 cm. Han ilegges også kr 6000,- i gebyr for kvotebruddet og kr 3000,- for manglende fangstrapportering. Varsel er sendt til begge og de har en ukes frist på å komme med sine innsigelser. Les de komplette fiskeregler her

 • 2022

  Meget god juni

  Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt midtsesongevalueringsmøte den 6. juli. Svært gode fangster og en god oppgang av stor og mellomstor laks gjør at styret finner det mest sannsynlig at gytebestandsmålet for 2022 oppnås. Forventninger om en tilstrekkelig gytebestand ved sesongslutt gjør at styret ser ikke behov for å endre fiskereglene for resten av sesongen. Tall fra laksetelleren er en del av datagrunnlaget i midtsesongsvurderingen for å vurdere om hvor sannsynlig gytebestandsmålet nås. I år har vi hatt en jevn og god oppgang fra starten på juni. Per den 4 juli har 207 smålaks , 567 mellomlaks og 932 storlaks passert Bjørsetdammen. Rapport for midtveisvurdering fra Skandinavisk Naturovervåking: Fiskepasseringer Bjørset…

 • 2022

  Svært god start på sesongen 2022!

  Halvparten av juni er unnagjort og fisket så langt har vært historisk godt: 7,5 tonn og nesten 1000 laks tatt! Prikken over i-en er selvsagt Alan Steinsvoll sin laks på 125 cm og 23,6 kilo ferdig bløgga! I vår tid (Orkla Fellesforvaltning) har vi aldri registrert så stor laks. Vi gratulerer! 😊 De siste 10 år har fangstene variert fra 2,5 tonn til litt over 4, antall fisk fra 350 til noe over 600, så årets totalfangsten er sterk både i antall og vekt. Fangstene viser jevnt over stor fisk, noe som gjennomsnittsvekta på 7,7 kg bekrefter. Oppgangen over Bjørsetdammen var litt sein pga av kald og stor elv. Nå…

 • 2022

  Registrering og innrapportering av fangst

  Elveguiden har laget en god manual for hvordan du trinn for trinn får registrert din fangst. https://elveguiden.no/no/blog/trenger-du-hjelp-faq De har også en supportavdeling som gir god hjelp: +47 404 02 390 eller mail support@elveguiden.no

 • 2022

  Orklainfo nr 2 2022

  Orklainfo er et hefte vi gir ut 2 til 3 ganger i året. I maiutgaven bruker vi å samle informasjonen rettighetshavere og fiskere har bruk for i forbindelse med sesongen. Det har vi også gjort i år. I år finner du i heftet blant annet info om fiskereglene, ny app og registrering av fangst, infoplakat, desinfisering av fiske og innlevering av fisk og skjellprøver. Heftet kan lastes ned her: Orklainfo nr 2 2022.  

 • 2022

  Kretsmøter i Orkla Fellesforvaltng 2022

  Kretsmøter for rettighetshavere i Orkdal, Meldal og Rennebu: Mandag 28. februar: Rennebu krets – Mjuklia gjestegård Tirsdag 1. mars: Orkdal krets –  Vertshuset Fannarheimr Torsdag 3. mars: Meldal krets – Landbrukssenteret Midt, Meldal   Alle møtene starter kl 19.00 Orklainfo nr 1 2022 med saksliste og valgkomiteenes innstillinger. Skriftlig påmelding med navn og mobilnummer senest 25. februar, enten på mail: rune@orklaguide.com eller på sms: 92401517.

 • 2022

  Fiskeregler for 2022

  I forbindelse med fjorårets prosess med å fastsette regler ble det vedtatt at man skal ta en grundig gjennomgang av dagens fiskeregler og se på hvilke muligheter man har for å tilpasse reglene best mulig til dagens situasjon. I 2020 foreslo Miljødirektoratet et kutt på 2 uker i fiskesesongen i Orkla de neste 5 år, på grunn av at gytebestandsmålet (GBM) ikke ble nådd i 2016 og 2019. Vi klarte å unngå et slikt inngrep i denne omgang, men problemstillingen kan dukke opp ved neste korsvei. Styret ønsker derfor en enda sterkere føre-var-tilnærming og et større handlingsrom i samband med midtsesongevalueringen. Styret opprettet med denne bakgrunnen en arbeidsgruppe med følgende…