Meget god juni

Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt midtsesongevalueringsmøte den 6. juli. Svært gode fangster og en god oppgang av stor og mellomstor laks gjør at styret finner det mest sannsynlig at gytebestandsmålet for 2022 oppnås. Forventninger om en tilstrekkelig gytebestand ved sesongslutt gjør at styret ser ikke behov for å endre fiskereglene for resten av sesongen.

Tall fra laksetelleren er en del av datagrunnlaget i midtsesongsvurderingen for å vurdere om hvor sannsynlig gytebestandsmålet nås. I år har vi hatt en jevn og god oppgang fra starten på juni. Per den 4 juli har 207 smålaks , 567 mellomlaks og 932 storlaks passert Bjørsetdammen.

Rapport for midtveisvurdering fra Skandinavisk Naturovervåking: Fiskepasseringer Bjørset pr. 5.7.2022, midtveisevaluering Orkla

Alle passeringer filmes, fisken blir klassifisert (art og kjønn), samt lengde blir satt. Dette legges fortløpende ut her: https://statistikk.skynordic.no/DataTable.aspx?Lokasjon=18&Type=1

Tips: man kan bruke passeringene til å lære og se forskjell på hunn og hann.

Gode fiskeforhold , mye fisk og mange fiskere har gitt høye fangsttall:

https://elveguiden.no/no/laksebors/7

Her er rapporten: Midtsesongevaluering 2022

og presentasjonen av bakgrunnsdata: Datagrunnlag 2022

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *