Fiskeregler for 2022

I forbindelse med fjorårets prosess med å fastsette regler ble det vedtatt at man skal ta en grundig gjennomgang av dagens fiskeregler og se på hvilke muligheter man har for å tilpasse reglene best mulig til dagens situasjon. I 2020 foreslo Miljødirektoratet et kutt på 2 uker i fiskesesongen i Orkla de neste 5 år, på grunn av at gytebestandsmålet (GBM) ikke ble nådd i 2016 og 2019. Vi klarte å unngå et slikt inngrep i denne omgang, men problemstillingen kan dukke opp ved neste korsvei.

Styret ønsker derfor en enda sterkere føre-var-tilnærming og et større handlingsrom i samband med midtsesongevalueringen.

Styret opprettet med denne bakgrunnen en arbeidsgruppe med følgende mandat:

Styret i Orkla har vedtatt at vi foran 2022-sesongen ønsker å vurdere et bredere sett av tiltak enn det som har vært vanlig de siste årene, hvor det blant annet har vært stort fokus på fra hvilken dato hunnlaksen skal fredes, og ber utvalget komme med ulike alternativer av fiskeregler som skal bidra til at vi oppfyller følgende kriterier:

 1. Oppnåelse av gytebestandsmålet
 2. Legge til rette for næringsutvikling knyttet til et attraktivt laksefiske
 3. Legge til rette for naturopplevelser og friluftsliv knyttet til fiske

Enkle regler som er felles for hele elva har vært et mål for Orkla, men styret ønsker ikke å legge begrensinger på utvalget i så måte.

Fiskeregelgruppa la selv til et ekstra kriterium:

 1. Sørge for at kommende generasjoner får muligheten til å forvalte en bærekraftig laksestamme

Fiskeregelgruppa presenterte sitt arbeid i høst. Der anbefalte de et økt vern av tidlig oppvandrende hunnlaks, for derigjennom sikre en økt oppnåelse av GBM. Gruppa foreslo at all hunnlaks over 65 cm fredes, og at man først kan vurdere å åpne for uttak av hunnlaks etter midtsesongsmøtet i første del av juli.

Fiskeregelgruppa sin anbefaling harmonerer med kunnskapsgrunnlaget i årsrapporten til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, som ble lagt fram den 23. november. I denne rapporten vurderes Orkla til å være moderat påvirket av overbeskatning.

Styret var enstemmig i at det er viktig å ta vare på den store hunnlaksen for å sikre oppnåelse av GBM, og støttet forslaget fra fiskeregelgruppa.

Styret i Orkla Fellesforvaltning vedtok 6/12-2021 følgende:

Fiskeregler Orkla 2022:
Sesong: 1. juni – 31. august

Fredning (ikke åpnet for uttak)

 • All ørret er fredet hele sesongen
 • All hunnlaks over 65 cm er fredet

Kvoter :

 • Døgnkvote 1 laks
 • Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm

Fiskegruppas presentasjon:

Gjennomgang-fiskeregler.pdf

Oppsummering av sesongen 2021:

Hostmotet-2021.pdf

8 kommentarer

 • Sune Adolfsson

  Nu får ni ta fram bra beskrivning/kort med skillnader hon och hanfisk ca 60-70 cm långa fångade i juni.
  Vad har ni för inställning till catch and release? Det finns fiskare som tar ca 40-60 fiskar per säsong utan att någon fisk blir skadad.

 • Erik Orre

  Vad sker med kilnotsfisket ?
  Det er ett spørsmål alle elv fiskare har.
  Vi i elva måste måle, kjønsbestemme o behandla fisken varsomt när den ska tillbake i elva, samtidligt som det dreps fisk uten urskiljning
  Noen få mil bort, helt vansinnigt.

 • Håkon Rudland

  Håpløse regler.
  Det er bare jævlig å sjå på at de står og drar opp mellom 50 og 100 lakser og setter ut igjen.
  Hvor mange dreper de. Hunnlaksen er jo i praksis fredet. Ikke mange hunnlaksen under 65 cm. Kanskje blitt litt mindre busklaks dersom dere har høyne kvotene litt

 • H.P.Bogen

  Bra med mer fredning! Og så kan sutrerne som ikke får lov til å fylle frysern, reise nordover om to år og slå ihjel så mange pukkel-laks de bare vil! God tur!

 • Lars Frisk

  Hej. Jag tycker reglerna är bra. Det jag skulle vilja är att det finns en sida med alla regler för ORKLA,
  som jag kan skriva ut på ett papper på min skrivare.
  Mvh
  Lars Frisk

 • JAKOB LARSEN

  I stedet for fredning af hunlaks i juni var det bedre at holde fast i størrelseskvoter og så lave krogregler så flere overlever genudsætning. Mange bliver væk med disse regler. Sats mere på restaurering tiltag evt. Ved at et beløb fra hvert fiskekort går til gytegrus mv

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *