Nedvandring av utgytt laks over Bjørsetdammen

De siste to årene har Trønderenergi sammen med oss i Orkla Fellesforvaltning, Skandinavisk Naturovervåking og Norsk institutt for Naturforsking testet ut å kombinere lokkeflommer sammen med å stoppe kraftverket. Vi fikk prøvd dette et par tre ganger sist høst og det så tilsynelatende ut til å gi god effekt. I år går vi derfor mer systematisk til verks. Fisk er blitt merket med radiosendere og bassenget blir peilet før og etter lokkeflommene.  Lyttestasjoner er satt opp ved lukene på Bjørsetdammen og all nedgang filmes med undervannskamera. Forskjellige kombinasjoner på ulike tider på døgnet vil bli testet ut for å finne den mest optimale.

At laksen sliter med å finne veien ut forbi dammen har vært et kjent problem i flere år. Fellesforvaltningen har i samarbeid med Trønderenergi og andre prøvd flere ulike løsninger. Først ble det prøvd å fange laksen med hov for så å slippe den nedom dammen. Noen fisk ble fanget, men det var såpass tids- og arbeidskrevende at man etter hvert gikk bort fra dette.

Kraftige ledlys ble så montert opp for å skremme fisk fra å gå inn foran kraftverket. Dette ga ingen merkbar effekt.

Fysiske stengsler for å hindre at fisken kommer inn i dammen foran inntaket er umulig, da vanntrykket vil bli for stort.

 

 

Én kommentar

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *