Orkla

 • Orkla

  Midlertidig oppheving av lett fiske

  Vannføringen er nå på over 25 m3/s nedstrøms Bjørsetdammen og kravet om lett fisket oppheves dermed midlertidig i hele elven. Merk at dette gjelder kun fram til vi er under 20 m3/s nedstrøms Bjørsetdammen igjen. Hvor fort det vil skje er avhengig av nedbøren framover.

 • Orkla

  Høye temperaturer

  Både Gaula og Verdalselva er nå stengt pga av høye vanntemperaturer. I Orkla ligger vi under disse i temperatur og det er ikke aktuelt å stenge elva på nåværende tidspunkt. Vi følger derimot situasjonen nøye og vurderer fortløpende behovet. Værvarselet melder om kaldere netter framover, så hvis det slår til vil vanntemperaturene også synke. Uansett vil en eventuell stenging bli varslet 3 – 4 dager i forkant, men som det ser ut nå er det sannsynlig at vi slipper det.

 • Orkla

  Lett fiske

  Vi minner om at det er lett fiske fra og med i dag den 11/7 Lett fiske er fiske med flue, hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten eller mark med eller uten flytende dupp. Sluk, spinner, wobbler og søkke er forbudt. Det er så mye spørsmål rundt søknaden og tillatelsen at vi har valgt å legge ut kopiene som vi har fått tilsendt. Trønderenergi har også sendt denne pressemeldingen: Denne våren og sommeren har det vært uvanlig lite nedbør i Trøndelag. I vår tilsigsstatistikk som går tilbake til 1958 er det ingen år som er tørrere. Det har medført at vi allerede tidlig i vårbegrenset vår produksjon i…

 • Orkla

  Midtsesongevaluering 2018

  Styret i Orkla Fellesforvaltning har i kveld hatt midtsesongevalueringsmøte. Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Hvis det er sannsynlig at antall gytefisk blir for lavt skal vi iverksettes gitte tiltak som er avtalt på forhånd. I disse vurderingene bruker vi all tilgjengelig informasjon som finnes (overvåkingsnota, laksetelleren, fangstrapportene osv. ) Situasjonen vi har nå er høyst uvanlig med tanke på tørke og uvanlig lite nedbør. Trønderenergi har søkt om fravik av minstevassføring over Bjørsetdammen fra 20 m3/s og ned til 10 m3/s fra mandag 9/7 og ut august. Bakgrunnen for søknaden fra Trønderenergi til…