Sykdomsutbruddet blant villlaks

Fortsatt er det ukjent hva som forårsaker sykdomsutbruddet blant villlaks. Spesielt Enningsdalselva er utsatt, hvor det nå er 60- 70 syke/ døde fisk. Universitetet i Bergen har funnet 3 bakterietyper i den døde fisken fra Enningsdalselva, men er usikker om noen av dem kan forårsake dødligheten. Syk fisk er meldt inn fra 8 norske elver, samt elv(er) i Sverige, Danmark, Irland og Skottland.  Om de er smittet av det samme er ennå ikke avklart. Les mer om det her: https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2019/06/bakteriefunn-i-laks-fra-enningdalselva

Vi har ikke fått inn noen observasjoner av syk fisk i Orkla eller i andre elver i midt Norge.

Mattilsynet påpeker at det er viktig med god håndhygiene hvis man er i kontakt med død eller syk fisk. I tillegg er det viktig at det mulige smittestoffet uskadeliggjøres. Derfor minner Mattilsynet om kravet om at fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i et vassdrag skal desinfiseres eller tørkes før de flyttes til andre steder. Dette kan gjøres ved en av våre 6 desinfiseringsstasjoner.

Hele forskriften finnes her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-819?q=omsetning%20akvatiske%20dyr

og det er § 45 som omhandler desinfisiering og tørking av fiskeutstyr, båter og andre gjenstander.

Merk at dette er i tillegg til de desinfiseringskrav vi har i Orkla. Mer informasjon om krav om desinfisering inn til Orkla finner du her: http://orklaguide.com/desinfisering/

Finner dere syk eller død fisk skal Mattilsynet varsles. Informasjon om det finner du her:

https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/kontakt_oss/region_midt.768?showOffices=true

 

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *